RUISBROEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw roept Vlaamse Waterweg op om snel werk te maken van veilige verbinding met Ruisbroek.

In de streefbeeldstudie voor het Kanaal Brussel-Charleroi, voorgesteld in 2016, voorziet de Vlaamse Waterweg de vervanging van de huidige Sasbrug door een “bananenbrug” om Ruisbroek met de rest van Sint-Pieters-Leeuw te verbinden. Die brug komt 470 meter meer naar het noorden van de huidige Sasbrug te liggen. De huidige Sasbrug wordt een fiets- en voetgangersbrug. Het gemeentebestuur roept nu de Vlaamse Waterweg op om snel werk te maken van die brug om zo fietsers veilig te laten oversteken. In afwachting neemt de burgemeester zelf maatregelen om de situatie voor alle weggebruikers veiliger te maken.

Verkeerssituatie aan sas wordt gewijzigd.
Jan Desmeth, burgemeester: “De Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg nam recent een principiële beslissing om de gronden, waar de nieuwe “bananenbrug” moet komen, te onteigenen. Wat ons betreft kan er nu snel gestart worden met de aanleg van de banenbrug en de veilige fietsoversteek. Dit is een belangrijke stap om de verbinding tussen deelgemeente Ruisbroek en de rest van Sint-Pieters-Leeuw voor het lokale verkeer te blijven garanderen. Het zal er ook voor zorgen dat de fietssnelweg geen gelijkgrondse kruising meer heeft met het gemotoriseerd verkeer. Veiliger dan dat kan niet! In afwachting van die veilige oplossing zal ik de fietsers beschermen door de voorrangsregels aan te passen. Na grondige observatie, door onder andere onze verkeerspolitie, stellen we vast dat de afwikkeling immers niet verloopt zoals verhoopt. We willen ongevallen vermijden en grijpen in om de fietsers te beschermen, soms ook tegen zichzelf. Een tijdelijk politieverordening regelt de situatie.”

Aan de fietsoversteek in Lot werd gekozen voor een oplossing met verkeerslichten, ook al moeten deze nog geïnstalleerd worden. In Ruisbroek koos men ervoor om geen verkeerslichten aan te brengen omdat de snelheid er veel lager ligt en de zichtbaarheid beter is dan in Lot.

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Onze diensten zullen eerstdaags de nodige aanpassingen aan de fietssnelweg uitvoeren. Fietsers zullen voorrang moeten verlenen, weliswaar zonder verplicht te stoppen. De haaientanden en de omgekeerde driehoek zullen dit duidelijk aangeven. We zullen ook duidelijke oranje borden plaatsen met “gewijzigde verkeerssituatie” zodat de fietsers zien dat er iets gewijzigd is en ze extra moeten opletten. Na de heraanleg van het kanaal en de aanleg van de voorziene bruggen zal de situatie optimaal zijn omdat fietsers dan onder de nieuwe bruggen zullen kunnen rijden. Ik ben bijzonder blij dat de motie, ingediend door onze raadsleden om de vraag van het college te ondersteunen, niet in dovemansoren is gevallen. De aankoop van de gronden is immers een noodzakelijke eerste stap. We willen dat hiermee de goede verbinding tussen Ruisbroek en de rest van Sint-Pieters-Leeuw behouden blijft.

%d bloggers liken dit: