SINT-PIETERS-LEEUW: – De voetweg op de voormalige Catala-site zal verplaatst worden en op die manier geïntegreerd kunnen worden in een kwalitatief tragewegennetwerk. Op dit ogenblik loopt de buurtweg doorheen de bestaande gebouwen van Catala. Het nieuwe tracé wordt verlegd naar de Zenne-oevers in het kader van de aanleg van het ‘Zennepad’. Zo’n 30 hectare groen wordt hierdoor publiek toegankelijk.

Bart Keymolen, schepen van Openbare werken en Openbare Ruimte: “Door de voetweg te verplaatsen realiseren we een wandelnetwerk langsheen de Zenne en beemden. Een project dat deel uitmaakt van het strategisch project Zennevallei en eveneens kadert in de herontwikkeling van de Catala-site die werd opgenomen in de Brownfieldconvenant.
In samenspraak met de betrokken actoren werd een masterplanvisie opgemaakt voor de totale site waarbij de oude gebouwen van de papierfabriek Catala worden afgebroken en een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Waardevolle constructies, waaronder de directeurswoning zullen nieuw leven worden ingeblazen. Deze visie is het resultaat van talrijke overlegmomenten met relevante actoren, waaronder o.m.: de VMM, de provincie Vlaams-Brabant, AWV, gemeente Drogenbos, gemeente Sint-Pieters-leeuw, Nutsmaatschappijen, brandweer, OVAM, ANB, … De convenant, beter bekend als ‘Brownfielproject 202. Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw’ werd in december 2020 ondertekend door de bevoegde ministers van de Vlaamse overheid, de actoren en de regisseurs.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit en verkeer: “Trage wegen moeten gekoesterd en beschermd worden. Zo denken wij er althans in Sint-Pieters-Leeuw over. Trage wegen zijn meestal wat afgelegen, het zijn stilte gebieden die hier en daar soms schaarser worden, terwijl er steeds meer vraag is naar dergelijke plaatsen om even aan het drukke leven te ontsnappen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat deze voetweg wordt verlegd langsheen de oevers van de Zenne. Voor vele van onze inwoners en wandelaars zal het wellicht de mogelijkheid bieden om een ongekend en groot natuurgebied te herontdekken.”

%d bloggers liken dit: