SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 24 juni werden de lastvoorwaarden en gunningswijze van de erosiebestrijdingswerken in de Bezemstraat goedgekeurd. De Bezemstraat behoort tot een knelpuntgebied in het erosiebestrijdingsplan dat het gemeentebestuur prioritair wenst aan te pakken.

Jan Desmeth, burgemeester: “Bij hevige neerslag spoelt water en modder van hoger gelegen percelen waardoor er een verlies van bodem is op de akker. Sommige woningen langsheen de Bezemstraat hebben bovendien te maken met water- en modderoverlast en ter hoogte van enkele woningen komt de modder ook op straat en in de riolering terecht. Het is dan ook belangrijk dat we deze situatie aanpakken.”

Op de rand van het weiland zal een aarden dam worden aangelegd op de reeds bestaande natuurlijke kom. Hierdoor kan er stroomopwaarts sedimentrijk water gebufferd worden. De dam zal een lengte hebben van ongeveer 48 meter die de droge vallei volledig afdamt. Stroomopwaarts van de aarden dam wordt dan een erosiepoel uitgegraven. Zowel de erosiepoel als de aarden dam worden ingezaaid met gras.

Door de afdamming en optimalisatie van deze droge vallei kan er 3.425 m3 water gebufferd worden. In de uitgegraven erosiepoel wordt zo’n 325 m3 gebufferd zonder dat er water op de rest van het weiland komt te staan. Bij hevige waterval kan dan ook de rest van het weiland, dat zal dienen als bufferzone, vollopen. Samen met de andere flankerende maatregelen zal de Bezemstraat met deze realisatie beter beschermd zijn tegen eventuele wateroverlast”, vervolgt Bart Keymolen, schepen van Waterbeheersing.

Het grasland in de bufferzones blijft behouden. Om het sedimentrijke water van de omliggende akkers vlot in de bufferzone te krijgen worden bovendien nog 9 schanskorven voorzien op de buitenste rand van de kom.

%d bloggers liken dit: