VLEZENBEEK: – Naar aanleiding van de zware wateroverlast een aantal jaren geleden, waar ook Vlezenbeek in de klappen deelde, besliste het bestuur om extra middelen in te zetten om dit in de toekomst te voorkomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe waterbuffer ter hoogte van de Postweg en de Paul Veldekensstraat.

Jan Desmeth, burgemeester: “Al in de vorige legislatuur beslisten we om extra middelen in te zetten om wateroverlast aan te pakken. Samen met de provincie konden we deze grond verwerven. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking kan leiden tot het beperken van wateroverlast.

Bart Keymolen, schepen van Waterbeheersing: “In de nieuwe buffer kunnen we ruim 1.000 m3 water bufferen. De constructie zal ook modderstromen tegenhouden. Op die manier vrijwaren we niet alleen de overlast op de aanpalende eigendommen, maar vrijwaren we ook het riool aan de Postweg van hoge piekbelasting bij onweer. Deze ingreep is niet zichtbaar van aan de straatkant, maar zal zeker een positieve impact hebben op een ruime zone rond de Postweg en de Vleze.

De werking zal pas optimaal zijn wanneer het ingezaaide gras voldoende wortel heeft gemaakt. Laat ons intussen nog wat genieten van de zon!

Er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn, waar eerst nog studiewerk aan voorafgaat. Projecten in het kader van waterbeheersing vragen namelijk om heel wat studiewerk en voorbereiding.

%d bloggers liken dit: