VLAANDEREN/VLAAMS-BRABANT: – De Grote Versnelling gaat van start. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Deze partners gaan samen het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen. Fietsbeleid 2.0 zeg maar. Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals, zoals overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen en kennisinstellingen.

Vandaag, donderdag 8 april, ging De Grote Versnelling ook echt van start met het (digitaal) ondertekenen van de intentieverklaring. Drie grote doelstellingen zullen het programma sturen:
• het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025;
• versterkt inzetten op een jaarlijkse sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat er in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen;
• het functioneel fietsgebruik en het sportief/recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar aansluiting te laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken.

De fiets is in Vlaanderen al langer aan een opmars bezig en die positieve fietstendens willen we verder stimuleren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trekken we de Vlaamse fietsinvesteringen in 2021 fors omhoog tot maar liefst 355 miljoen euro. Daarnaast zullen we ook samenwerken met andere overheden om vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Via samenwerking kunnen we een grote versnelling inzetten om onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit met één doel voorop: een echte schaalsprong maken op vlak van fietsbeleid en bij iedereen een fietsreflex creëren“, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Vlaanderen, gemeenten en provincies werken al jaren goed samen voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Die inspanningen moeten bestendigd en zelfs versterkt worden! We zijn klaar om nog een versnelling hoger te schakelen. En dat is nodig, want de komende jaren willen we nog meer mensen verleiden om voor de fiets te kiezen boven de auto. Fietsen is de gezondste en meest duurzame manier om het fileprobleem aan te pakken“, zegt gedeputeerde van Vlaams-Brabant Tom Dehaene

Meer info: www.degroteversnelling.be

%d bloggers liken dit: