VLAAMS-BRABANT: – De provincies hebben de website ‘gevonden fietsen’ vernieuwd. Daarop plaatsen ze de tienduizenden achtergelaten fietsen, die de politiediensten en gemeenten jaarlijks terug vinden. Op die manier kunnen eigenaars hun verloren of gestolen fiets mogelijks opsporen.

Samen met de andere Vlaamse provincies biedt de federale dienst van de gouverneur en de dienst Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant een oplossing aan om het beheer van verloren of gestolen fietsen te vergemakkelijken voor de politie- en gemeentelijke diensten. Ze werken hiervoor samen met Bikebank, die het registratieplatform ontwikkeld heeft.

Alle fietsen die onbeheerd worden teruggevonden, worden op http://www.gevondenfietsen.be geplaatst met een foto en hun belangrijkste kenmerken. Een eigenaar van een verloren of gestolen fiets krijgt, na inbreng van type, merk en kleur van de fiets, een overzicht van alle fietsen die aan deze beschrijving voldoen.

Met deze website bieden we gemeenten en politiezones een oplossing om het beheer van gevonden en gestolen fietsen te vereenvoudigen. Ook de burger zal via deze website meer kans hebben om zijn gestolen fiets terug te vinden”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

We willen zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Daarom investeren we in veilige fietspaden en fietsenstallingen. Maar ook een gebruiksvriendelijk platform waarop verloren of gestolen fietsen makkelijk kunnen worden teruggevonden, draagt daartoe bij”.
Meer info: www.gevondenfietsen.be

%d bloggers liken dit: