REGIO: – In 2021 starten tal van de verbeteringswerken op de F20 tussen Halle en Brussel op. Bij deze werken zijn er in sommige fases ook omleidingen die ook ter plaatse met verkeersborden zullen worden aangeduid.

• Allereerst starten op 8 maart 2021 de werken aan het fietspad langs de Sashoek in Lot dat zal aansluiten op het jaagpad richting Brussel. Ook de oversteek met de Stationsstraat wordt aangepakt.
De werken beginnen op 8 maart 2021 en begin mei 2021 afgerond, indien alles volgens plan verloopt.
Er is voor de fietsers een lokale omleiding voorzien.

• Op 12 april starten de werken aan de Malheidebrug en Klabbeeksesteenweg
Er komt een nieuwe aansluiting van op de Malheideweg naar de fietssnelweg. De werken beginnen op 12 april 2021 en zullen ongeveer een maand duren.

• Verbreding jaagpad van sasplein Ruisbroek tot de grens met het Brussels hoofdstedelijk gewest
Werken Fase 2: Sluis Ruisbroek tot viaduct aan de Ring rond Brussel
start: begin april 2021 / einde: eind juni 2021

• Herinrichting sasplein station Ruisbroek
De oversteek van het Sasplein wordt verhoogd ingericht. De fietssnelweg krijgt er zoals bij de andere kruispunten van de F20 voorrang ten opzichte van het andere verkeer op het Sasplein.
De werken starten begin mei 2021 en zullen minstens tot eind juni 2021 duren.
– Zie ons artikel van 07/02/2021 – klik hier

• Werken Roggemanskaai in Halle zijn verschoven van april naar oktober
Uit de knelpuntenstudie uit 2017 kwam dit segment als prioritair naar voor. Het fietspad is er in zeer slechte staat. Er komt een fietspad tussen het kanaal en de rijweg. Stad Halle neemt ook maatregelen om een deel van deze straat autoluw te maken. Ook de aansluiting met het station Buizingen en de toekomstige fietssnelweg F208 wordt heraangelegd.
Indien alles volgens planning verloopt, kunnen deze werken starten in oktober 2021. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

%d bloggers liken dit: