BELGIË: – Doordat het AZ vaccin volgens de HGR nu aan de volledige bevolking kan worden gegeven, kan onmiddellijk versneld gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers (ongeveer 2,2 miljoen personen) en dat bij voorkeur van de hoogste leeftijdsgroepen. Hierdoor worden de meest kwetsbaren versneld beschermd. Het zal ook zorgen voor een belangrijke vereenvoudiging in de organisatie van de vaccinatiecentra. Dat laat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona weten.

Flexibeler gebruik van de 2e dosis van het Pfizervaccin
Momenteel zijn de leveringen van het Pfizer vaccin stabiel. Daarom adviseert de Task Force aan de deelstaten om de buffer voor de 2e dosissen te reduceren (tot maximum 1 week) . Hierdoor komen onmiddellijk een 170 000 dosissen vrij, die versneld aan de ouderen kunnen worden toegediend.

De HGR adviseert om in functie van de epidemiologische situatie, de 2e dosis van 3 naar 5 weken te brengn. De Task Force treedt dit advies bij. Vooreerst wordt een bijkomend advies gevraagd aan het Europese Geneesmiddelagentschap en vindt een verdere juridische analyse plaats alvorens dit eventueel te implementeren.

Twee dosissen voor een optimale bescherming
De Task Force blijft – op basis van de conclusie van de HGR – bij haar eerdere strategie om steeds 2 dosissen toe te dienen, zodat de gevaccineerden een maximale bescherming krijgen. Daarnaast is de bescherming tegen nieuwe varianten een bijkomende reden om 2 dosissen toe te dienen.

Comorbiditeiten
We bevinden ons nog niet in de fase van de strategie waarin personen met comorbiditeiten prioritair gevaccineerd worden. Deze fase zal starten rekening houdend met de performantie van de informatica van de uitnodigingstool, en met het samenwerkingsakkoord over de uitwisseling van gegevens. Voor enkele, meest ernstige, comorbiditeiten waarvoor de betrokkenen regelmatig behandeld worden in een ziekenhuis zal de sector gevraagd worden of het mogelijk is hen te vaccineren in het ziekenhuis.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft het advies van de Task Force gevolgd op haar vergadering van vandaag. De maatregelen worden dus in werking gebracht.

%d bloggers liken dit: