VLEZENBEEK: – In de Merselborre in Vlezenbeek werd een covid-19 sneltestcentrum geïnstalleerd voor kinderen die via het CLB gestuurd worden indien er vermoeden is van besmetting in één van de scholen in de regio Zennevallei.

Woensdagavond was er opleiding voor de nieuwe vrijwilligers die zich bij het Rode Kruis hebben aangemeld.

Het gaat om een sneltestcentrum voor de scholen van de Eerstelijnszone Zennevallei.
Marleen De Kegel, schepen van volksgezondheid: ” Leerkrachten en leerlingen die een hoog risico contact hadden zullen er getest worden. Het CLB zorgt voor de doorverwijzing en de afspraken en de testen worden uitgevoerd door vrijwilligers van het Rode Kruis. Het is de bedoeling om ‘snel’ de besmettingen te kunnen vaststellen en isoleren zodat er niet onnodig moet overgegaan worden tot sluiting van de hele school gedurende een week of langer.

Langs deze weg wil ik als schepen de mensen van de Eerstelijnszone Zennevallei, de Rode Kruis vrijwilligers en alle andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hen niet veel werk toewensen want dat zou betekenen dat het met de besmettingen de goede kant uitgaat.”

Luc De Tobel van het Rode Kruis afdeling  Sint-Pieters-Leeuw is coördinator van het sneltestcentrum.
Mensen komen niet op eigen houtje naar het sneltestcentrum maar worden op afspraak gestuurd door het CLB dat in de scholen actief is. We testen enkel ’s avonds tussen 17.30 en 20.30 uur omdat we werken met vrijwilligers om het sneltestcentrum te bemannen. Elke dag staan er een aantal vrijwilligers in permanentie. Deze week waren er nog geen, wat uiteraard een goed teken is! We zijn voor de Zennevallei met zo’n veertig vrijwilligers die elk om beurt voor de permanentie zorgen. Twintig daarvan zijn opgeleid om effectief de sneltesten af te nemen. Ze volgden hiervoor een speciale opleiding. De rest helpt administratief en logistiek mee. Een deel van hen maakt deel uit van de vaste kern vrijwilligers van de Rode Kruis-afdelingen uit de Zennevallei.

In het sneltestcentrum in De Merselborre worden leerlingen en leerkrachten van de lagere en secundaire scholen doorverwezen uit alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos.

%d bloggers liken dit: