2021-01-01-vaccinatie-covid19VLAANDEREN: – Vlaanderen rolt zijn vaccinatiestrategie verder uit. De Vlaamse Regering zal via de eerstelijnszones en lokale besturen tot 120 vaccinatiecentra oprichten om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Vlaanderen heeft een sterke traditie inzake vaccinatie en wil die reputatie hoog houden.

Vlaams minister-president Jan Jambon: ‘We kunnen het niet genoeg benadrukken: Vlaanderen is en blijft afhankelijk van de vaccinleveringen om ervoor te zorgen dat de Vlaming zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. Maar deze teller kan motiverend werken. De boodschap moet zijn: laat je vaccineren, dan komen we hier allemaal samen sneller door.’

Focus op vaccinatie dicht bij de mensen
Deze week schakelde de vaccinatiestrategie een versnelling hoger in de woonzorgcentra. Uit een analyse van de eerste 8066 bewoners die de kans hebben gekregen om zich te vaccineren, blijkt dat er 7850 effectief gevaccineerd werden, zo’n 97,5%.
De mate waarin de leveranciers erin slagen om ons van de nodige vaccins te voorzien, bepaalt de snelheid van vaccinatie. Na de woonzorgcentra in januari komen de collectieve zorginstellingen, het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de zorgverleners in de eerste lijn aan de beurt.
Begin maart zal de brede vaccinatiecampagne van start gaan in de vaccinatiecentra.
Met tussen de 60 en 120 centra, die elk 4 vaccinatielijnen bemannen waar telkens 20 vaccins per uur gegeven worden, is er voldoende capaciteit om de hele bevolking snel aan de beurt te laten komen. Dit aantal vaccinatiecentra is een optimaal evenwicht tussen nabijheid van het centrum, wat belangrijk is om de drempel tot vaccinatie te verlagen, logistieke haalbaarheid qua vaccintransport en efficiënte en productieve inzet van het (zorg)personeel.
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Vlaanderen kiest voor een vaccinatiecampagne dicht bij de mensen. Mensen zullen maximaal 15 kilometer moeten rijden voor een prik. Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren.’
Mensen zullen uitgenodigd worden via brief en mail en/of sms, met daarin een vermelding van dag, uur en locatie. Indien je die dag verhinderd bent, zal je een ander tijdstip kunnen kiezen. Indien je niet reageert op de oproep, zal het lokaal bestuur jou contacteren, in de wetenschap dat vaccinatie steeds een vrijwillige keuze zal zijn. Voor de tweede dosis zal de procedure gelijkaardig zijn.

Locatie en financiering van de vaccinatiecentra
De blauwdruk voor de vaccinatiecentra is bezorgd aan de lokale besturen en de zorgraden van de eerstelijnszones. De Vlaamse Regering verwacht dat zij tegen vrijdag de locaties zullen doorgeven. Begin februari moeten er zoveel mogelijk vaccinatiecentra klaar zijn en vanaf 1 maart kan er worden begonnen met het vaccineren van 65-plussers.
De lokale besturen kunnen daarbij beroep doen op de knowhow van onder andere de eventsector (voor het opzetten van de centra), de taxisector en de Minder Mobiele Centrales (voor het vervoer van minder mobiele personen).
De Vlaamse Regering voorziet een prefinanciering van 250.000 euro per eerstelijnszone. De verdere contouren van de financiering zullen nog besproken worden in de regering. Sowieso vertrekt de regering daarbij maximaal van het Belfort-principe waar ze lokale besturen en eerstelijnszones correct vergoedt voor de inspanningen.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: ‘We zijn afhankelijk van de levering van de vaccins, maar we zullen klaar staan. We willen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren. De burgemeesters en burgers kregen vandaag weer meer duidelijkheid, hoop en perspectief. Opnieuw een belangrijke stap in het herwinnen van onze vrijheid.’

Sociaal kapitaal
Tijdens de eerste golf werd Vlaanderen gelukkig omarmd door een grote blijk van solidariteit. Zo werd het platform helpdehelpers.be opgericht, dat de zorgsector, arbeidskrachten en vrijwilligers dichter bij elkaar wilde brengen. Ook nu stellen veel mensen zich via diverse kanalen kandidaat om bij te springen in de vaccinatiecentra.
Minister Beke: ‘Ik heb dan ook beslist om het platform helpdehelpers.be open te stellen voor mensen die aan de slag willen in een vaccinatiecentum bij hen in de buurt. Zo zal men op zoek gaan naar diverse profielen, zoals artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en bewaking en veiligheidsdiensten.’

%d bloggers liken dit: