SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom ondersteunt het bestuur – ook los van corona – de erkende verenigingen vanaf 2021 met een verhoogd subsidiebudget.

Vanaf 1 januari 2021 hebben alle erkende sport-, jeugd, cultuur- en seniorenverenigingen, net als de erkende handelaarsverenigingen, een nieuw subsidiereglement. In alle gevallen verhogen de totale bedragen van de subsidies met minstens 5 %. Voor de jeugdverenigingen wordt ook een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd.

De visie en rode draad doorheen alle reglementen is dat meer activiteiten een hogere subsidie tot gevolg hebben.

In september 2020 stuurde het college van burgemeester en schepenen de voorstellen door naar de erkende adviesraden.
Zij kregen 60 dagen om hun advies over te maken. Alle adviesraden adviseerden op een heel gedegen manier, waardoor de voorstellen nog beter werden afgestemd op de echte behoeften van de verenigingen.
De bevoegde schepenen: Jan Desmeth (cultuur), Gunther Coppens (senioren), An Speeckaert (jeugd) en Herwig Smeets (sport en lokale economie) willen dan ook alle vrijwilligers in de adviesraden bedanken voor de constructieve samenwerking en wensen de verenigingen het allerbeste voor de toekomst.

%d bloggers liken dit: