2020-11-02-AZ_sint-maria-halle_coronavirusHALLE / REGIO: – Om de nodige zorg te kunnen bieden aan de exponentiële stijging van COVID-patiënten die medische en verpleegkundige zorg behoeven, besliste de overheid om fase 2A over te slaan en meteen op te schalen naar fase 2B.
Voor het AZ Sint-Maria vzw betekent dit concreet dat er vanaf maandag 2 november 2020 op de afdeling intensieve zorgen 8 bedden en op de niet intensieve afdeling 32 bedden. worden voorzien voor COVID-patiënten.

De beslissing om de reguliere niet-dringende/noodzakelijke zorg met 4 weken uit te stellen blijft gehandhaafd.
Zoals eerder reeds meegedeeld zal het ziekenhuis zelf de patiënt rechtstreeks contacteren indien de ingreep of opname wordt uitgesteld. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment.
Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken, ingrepen en consultaties kunnen blijven doorgaan.

Artsen leveren extra ondersteuning aan de verpleegkundigen
Het toenemend aantal COVID-patiënten in combinatie met de dringende en noodzakelijke reguliere zorg leggen een zeer grote druk op alle ziekenhuismedewerkers. Om de druk op het verplegend personeel enigszins te milderen en als blijk van waardering voor hun enorme inzet hebben onze artsen aangeboden om extra ondersteuning aan te bieden aan onze verpleegkundigen voor het uitvoeren van verpleegkundige Covid-zorg. Een nauwe samenwerking tussen alle geledingen en diep respect voor ieders job is immers de enige weg om deze enorme uitdaging het hoofd te bieden.

%d bloggers liken dit: