hitte_warme-dagen_affiche-zorgVLAAMS-BRABANT: Gezien de uitzonderlijke temperaturen en ozonconcentraties wordt de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan voor de eerste maal geactiveerd door Gouverneur Lodewijk De Witte.

De genomen maatregelen uit het warmteactieplan gelden, maar er moeten aanvullende maatregelen worden genomen, met bijzondere aandacht voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en mensen die in periodes van grote hitte intensieve inspanningen moeten leveren.
De aanvullende maatregelen zijn:

Garandeer toegang tot drinkwater, zeker in de grote steden. Hierdoor kunnen drinkwaterfonteinen die vanwege Covid-19 gesloten waren, opnieuw worden geopend. (mits het respecteren van de elementaire hygiënische maatregelen).

Cafés en restaurants worden aangemoedigd om hun klanten gratis drinkwater aan te bieden.
Organiseer een drinkwaterdistributie bij files en problemen met openbaar vervoer.
Neem maatregelen (zoals het beschikbaar stellen van een schaduwrijke plek) op plaatsen waar buiten wachtrijen kunnen ontstaan (winkels, openbaar vervoer,…) om te voorkomen dat mensen in de volle zon staan te wachten.
In woonzorgcentra moeten bewoners die vanwege Covid-19 geïsoleerd zijn, over de koelste ruimtes in het gebouw kunnen beschikken. Wanneer er de voorbije twee weken geen COVID-19-geval werd gemeld, is social distancing (fysieke afstand houden van minstens 1,5 meter) van lagere prioriteit bij het ter beschikking stellen van een koele ruimte voor bewoners. Ventilatoren kunnen worden ingezet wanneer een bewoner alleen is in de kamer én wanneer er geen zorg wordt verleend door het personeel. Tijdens de alarmfase kunnen de bewoners hun bezoek niet buiten ontvangen, maar er kunnen wel alternatieve oplossingen worden aangeboden (bijvoorbeeld een gekoelde cafetaria).
Zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, ziekenhuizen,…) moeten genoeg personeel voorzien om ervoor te zorgen dat de bewoners voldoende gehydrateerd en gekoeld worden. Overweeg om studenten, vrijwilligers of extra werkkrachten in te zetten om het personeel te ondersteunen (vb. vrijwilligers van het Rode Kruis of via http://www.helpdehelpers.be). Informeer deze personen over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking moeten worden gesteld. Een PCR-screening bij het inschakelen van deze personen is niet zinvol en wordt daardoor niet aangeraden.
De standaard hittemaatregelen raden aan om deuren en ramen gesloten te houden, wat in tegenspraak is met de aanbevelingen voor Covid-19. Daarom geldt nu de aanbeveling om deuren en ramen ’s avonds en ’s morgens, tijdens de koelere uren van de dag, te openen, als de ruimtes leeg zijn. Ventilatoren en airconditioning moeten worden vermeden, maar het gebruik ervan zal per geval moeten worden beoordeeld. Als ze nodig zijn, moet de sociale afstand worden gerespecteerd (let op: de Hoge Gezondheidsraad heeft hierover een advies uitgebracht).
Informeer jongerenkampen opnieuw over het belang van het drinken van voldoende water. Plaats tenten zoveel mogelijk in de schaduw. Indien nodig moeten de kampen voorzien worden van extra drinkwater.
Vermijd intensieve sportactiviteiten of voer ze uit tijdens de koelere momenten van de dag.
Heb aandacht voor alleenstaanden, en thuiswonende kwetsbare personen en ouderen in uw buurt, wijk, gemeenschap, … contacteer hen en vraag of de hitte draaglijk is, en ze kunnen beschikken over voldoende drinkwater.
Geef daklozen toegang tot sanitaire voorzieningen, opvangcentra en koele plaatsen, met respect voor de hygiëne en sociale afstandsmaatregelen.
Bij ernstige probleemsituaties kunnen de gemeentelijke noodplannen worden geactiveerd en de hulpdiensten (civiele bescherming, brandweer…) gemobiliseerd.
Deze maatregelen zullen door de bevoegde instanties worden uitgevoerd. De basisaanbevelingen blijven behouden: drink meer water dan normaal en zonder te wachten tot je dorst hebt, zorg dat je drinkwater bij hebt als je buiten bent, blijf zoveel mogelijk binnen, vermijd werken tijdens de warmste periodes, …

Omdat ook de Covid-19-epidemie nog altijd aanwezig is, wijzen de overheden erop dat het dragen van mondmaskers verplicht blijft op gesloten openbare plaatsen of drukke plaatsen. Het masker mag niet nat worden en moet daarom vaker worden vervangen.

Meer informatie: www.warmedagen.be

%d bloggers liken dit: