2020-04-03-DestelheideZENNEVALLEI: – Het schakelzorgcentrum voor onze regio zal toch niet opgestart worden in het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp.

De capaciteit van het ziekenhuisnetwerk is namelijk voldoende groot om het huidig aantal positieve en negatieve covid-19 patiënten op een kwaliteitsvolle manier te behandelen. De Eerstelijnszone Zennevallei en het AZ Sint-Maria gaan zich daarom verder toespitsen op de ondersteuning van de (weder)opname van de patiënten in de verschillende zorginstellingen, waaronder de woonzorgcentra, of in hun thuisomgeving. Ze zullen de zorginstellingen ook ondersteunen op het vlak van het persoonlijke beschermingsmateriaal voor patiënt en personeel, advies, vorming en – indien nodig -extra personeel.

Wat voorafging
Begin april werd bekend gemaakt dat het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in Dworp ingericht zou worden als schakelzorgcentrum in het geval het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle de toestroom coronapatiënten niet meer zou aankunnen. Alle nodige voorbereidingen werden de afgelopen weken hiervoor preventief getroffen, zodat dit bij een verzadiging van het ziekenhuisnetwerk onmiddellijk kon opgestart worden. Tijdens het paasweekend keurde de Vlaamse overheid het ‘schakelzorgcentrum’ in onze regio dan ook goed.

Opstart voorlopig niet nodig
Maar de Eerstelijnszone Zennevallei – dat de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt – is in samenspraak met het ziekenhuis AZ Sint-Maria en de Artsenkring Zennevallei tot het oordeel gekomen dat de effectieve opstart van het schakelzorgcentrum voorlopig niet nodig is. Dankzij een geïntegreerd zorgbeleid tussen het ziekenhuis, de woonzorgcentra en de Eerstelijnszone Zennevallei, zijn er al heel wat patiënten op een veilige manier kunnen terugkeren naar hun vertrouwde woonzorgcentrum of naar huis waar ze verder opgevolgd worden via de cohorte thuiszorg. Dit heeft er voor gezorgd dat er opnieuw voldoende vrije ziekenhuiscapaciteit is. Het uitwerken van het Destelheide-scenario is echter geen maat voor niets geweest. De kans bestaat immers dat er nog een tweede besmettingspiek volgt. In dat geval is bij een overbezetting van het AZ Sint-Maria het huiswerk reeds gemaakt.

Vlot verloop van de (weder)opname in het vertrouwde woonzorgcentrum
Volgens de Eerstelijnszone Zennevallei sluiten de woonzorgcentra, in tegenstelling tot het ziekenhuis of het schakelzorgcentrum Destelheide, veel beter aan bij de specifieke noden van deze patiënten. Deze woonzorgcentra kunnen meteen de aangepaste zorg en infrastructuur aanbieden. In het Destelheide-scenario daarentegen zou de volledige operationele werking vanaf nul moeten worden opgestart, wat een hele organisatie met zich zou meebrengen.

Daarom wordt nu vooral gefocust op de ondersteuning van de (weder)opname van de patiënten in de woonzorgcentra. De eerstelijnszone Zennevallei zal het ziekenhuis en de woonzorgcentra in de (weder)opname bijstaan, zodat deze patiënten de meest optimale zorgen krijgen in de meest ideale omstandigheden.

Voorts zal de Eerstelijnszone Zennevallei samen met het AZ Sint-Maria Halle ondersteuning bieden wat betreft het persoonlijke beschermingsmateriaal voor de patiënt en het personeel, advies en vorming aanbieden en – indien nodig – voor extra personeel zorgen. De nadruk ligt op de veiligheid en de bescherming van zowel de patiënt, de bewoners als het personeel. Alle partijen tonen zich alvast enthousiast over het voorstel en gaan tot het uiterste om voor iedereen een veilige situatie te creëren. Ook wordt sterk ingezet op cohortzorg bij de patiënt thuis zodanig dat waar mogelijk de patiënt in de thuissituatie kan herstellen. Bij cohortzorg wordt de patiënt ondersteund door éénzelfde team van verzorgenden en verpleegkundigen die regelmatig langskomen voor de verzorging.

%d bloggers liken dit: