2020-04-03-DestelheideREGIO: – Mocht het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle de toestroom coronapatiënten niet meer aankunnen, zal het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide ingericht worden als schakelzorgcentrum. Daar kunnen patiënten terecht die ontslagen worden uit het ziekenhuis maar onvoldoende hersteld zijn om naar huis te gaan of thuis onvoldoende ondersteuning hebben voor hun verder herstel. Zo’n schakelzorgcentrum is voorlopig nog niet nodig in onze regio. Maar de Eerstelijnszone Zennevallei wil een draaiboek klaar hebben, voor het geval dit plan B moet uitgerold worden.

In Halle heeft het AZ Sint-Maria echter nog geen capaciteitsproblemen. Er zijn reeds 3 afdelingen omgebouwd tot een corona-unit en voorlopig volstaan die ook om alle patiënten op te vangen.
De opstart van een schakelzorgcentrum is dus op dit moment nog niet aan de orde.

Enkel wanneer de capaciteit in het AZ Sint-Maria in gevaar komt, zal een schakelzorgcentrum opgestart worden in het Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide. Een schakelzorgcentrum biedt een oplossing voor zowel positieve als negatieve covid-19-patiënten die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar thuis niet over de nodige faciliteiten en zorg beschikken om goed te kunnen herstellen. Ook kan een schakelzorgcentrum mensen opvangen die niet thuis kunnen blijven, maar ook niet meteen naar het ziekenhuis moeten. Dankzij zo’n centrum kunnen ze toch de nodige medische zorgen krijgen. Patiënten kunnen hier enkel terecht nadat ze door hun huisarts of het AZ Sint-Maria zijn doorverwezen. Net zoals in de ziekenhuizen wordt er geen bezoek toegelaten.

Destelheide is zeer geschikt om zo’n schakelzorgcentrum in onder te brengen. Er is een uitgebreide overnachtingsinfrastructuur, een volledig uitgeruste keuken en voldoende sanitair. Zo’n transformatie vraagt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Daarom bereidt de Eerstelijnszone Zennevallei, dat de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt, momenteel een draaiboek voor. De Eerstelijnszone Zennevallei werkt hiervoor samen met de Artsenkring Zennevallei, de stad Halle, het AZ Sint Maria en de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Pepingen. Dat zijn dezelfde partners die ook samenwerken voor de organisatie van het pre-triagecentrum aan het AZ Sint-Maria in Halle.

Oproep naar medisch en paramedisch personeel
Om zo’n schakelzorgcentrum medisch te kunnen bemannen zijn we nog op zoek naar mensen die onze zorgverlening willen versterken. Met deze oproep leggen we een reserve aan van medische profielen waarop we een beroep kunnen doen, mocht het schakelzorgcentrum de deuren openen. Je aanmelden kan via http://www.halle.be/medische-vrijwilliger

%d bloggers liken dit: