Politie_Politiezone_Zennevallei_PZRUISBROEK: – De lokale politiezone Zennevallei stelde afgelopen weken een 35 processen-verbaal op voor het niet respecteren van de rijrichting in de Kleine Brugstraat en Boomkwekerijstraat in Ruisbroek.

De verkeersregels blijven ook in deze corona tijden gelden!

1 comment

  1. Tzal gaan tijd worden dat ze daar ne keer boetes geven. Als ik gedaan heb met werken rond 14h00 kom ik er alle dagen tegen die de rijrichting niet respekteren.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: