2016-03-20-recyclagepark_Sint-Pieters-Leeuw_02VLAANDEREN: – Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir alle recyclageparken vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020 sluiten.

De recyclageparken in Vlaanderen kampen met een abnormale stijging van het aantal bezoekers. Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus“, stelt Demir.
De minister verspreidt deze namiddag een ministeriële omzendbrief die de sluiting per onmiddellijk beveelt. De meeste afvalintercommunales zelf waren vragende partij voor de maatregel.

Huis-aan-huisinzameling
• Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. De aanvangsdatum van dit regime wordt via een nieuwe omzendbrief op Vlaams niveau vastgelegd van zodra er vanuit de intercommunales via Interafval wordt aangegeven dat er te weinig personeel is om de normale dienstverlening te waarborgen.
• Huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout (beide op afroep) zijn niet prioritair.
• Het ledigen van ondergrondse containers, glasbollen, textielcontainers en andere publieke afvalrecipiënten is wel prioritair. Dit om te vermijden dat er op deze plekken extra afval naast de recipiënten wordt gedeponeerd en er op die manier onhygiënische situaties ontstaan. De frequentie van ledigen is af te stemmen op de vulgraad.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: