STORM-CODE-GEELREGIO: – Om 20 uur telde de brandweerzone Vlaams-Brabant West 326 interventies, waarvan 77 nog in de wachtrij staan.
Momenteel zijn 24 teams op pad om vooral omgewaaide bomen op te ruimen.
We krijgen regelmatig meldingen dat het nummer 1722 moeilijk bereikbaar is. Als dat niet lukt, gebruik dan ons e-loket op www.vlaamsbrabantwest.be .”

%d bloggers liken dit: