VLEZENBEEK: – De kogel is door de kerk. Na een testweek in juni 2019, evaluaties in september 2019 en een grote info- en inspraakavond in november 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de Ave Maria basisschool een autovrije zone te creëren.
2017-09-20-weekmobiliteit_Ave-Mariaschool (27)
Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “De eerste aanvraag van directie en schoolbestuur dateert van september 2018. We kiezen bewust voor een grondig traject van inspraak, testopstelling, evaluatie, nieuwe inspraak en tenslotte besluitvorming. Hierdoor neemt het traject heel wat tijd in beslag. Anderzijds zijn zowel ouders, kinderen, leerkrachten, schoolbestuur, buurtbewoners en het hele dorp betrokken. Deze aanpak gaat hand in hand met het veilig maken van onze schoolomgevingen voor onze kleuters en kinderen.”


An Speeckaert, schepen van Onderwijs: “Na de testweek zijn er verschillende overlegmomenten geweest waar alle betrokken partijen hun opmerkingen konden doorgeven. Dit heeft geleid tot een aantal bijkomende maatregelen die niet alleen de dichte schoolomgeving, maar ook de brede schoolomgeving verkeersveiliger zal maken. Op deze manier willen wij kinderen, ouders en grootouders motiveren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.”


De volgende maatregelen kwamen uit de bus.
De belangrijkste ervan, die nodig zijn om het concept te laten werken, zullen tegen het begin van het nieuwe schooljaar aangelegd worden.

• Het creëren van een schoolstraat met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat; op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat.
• Het inrichten van een Kiss & Ride op Dorp, aan de bovenzijde van de kerk, tussen 8 en 9 uur.
• Het verbreden van het voetpad op het kruispunt Dorp-Schaliestraat langs de zijde van de school. Door een uitstulping te creëren, zal het kruispunt niet meer overgedimensioneerd zijn.
• Ter hoogte van het kruispunt Laudinnestraat-Schreinstraat het voetpad verbreden.
• Eénrichtingsverkeer instellen in een deel van de Kamstraat, van de Postweg naar de Borrestraat.
• Eénrichtingsverkeer instellen in de Schreinstraat, van de Laudinnestraat naar de Postweg
• De voetgangersoversteek ter hoogte van het kruispunt met Dorp verplaatsen naar de andere kant van het kruispunt. Dit leunt beter aan bij de vastgestelde looplijnen.
• Deze voetgangersoversteek beveiligen met een accentverlichting.
• Instellen van een dynamische zone 30 op de Vlezenbeeklaan, in een zone rond de nieuwe voetgangersoversteek, aan de hand van een variabel zone 30 bord.
• Aanbrengen van een voetgangersoversteek op de Postweg ter hoogte van de Kamstraat.
• De parking naast de basisschool heraanleggen met een duurzaam, waterdoorlatend materiaal.

%d bloggers liken dit: