2019-05-07-De-Lijn_Bus-810_RuisbroekVLAANDEREN: – Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid krijgen de 15 Vlaamse vervoerregio’s – met daarin alle lokale besturen – een stem én een budget om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De Lijn zal ongeveer 500 miljoen euro per jaar investeren in de bediening van het kernnet: de tramlijnen, de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. Daarnaast mogen de vervoerregio’s mee beslissen over een budget van 198 miljoen voor het aanvullend net, dat aantakt op het kernnet. De vervoerregio’s beslissen tot slot zelf over ongeveer 28 miljoen voor het vervoer op maat, dat inspeelt op particuliere vervoersnoden. De budgetten voor de verschillende vervoerslagen zijn nu opgesplitst per vervoerregio, volgens een objectief model dat extern gevalideerd is. Daarbij gaat geen cent af van het huidige budget. De komende periode informeert De Lijn de vervoerregio’s over de ontwerpnetten.

De verdeling per regio is gebaseerd op het exploitatiebudget van De Lijn. Met andere woorden: wat De Lijn er zou uitgeven volgens het ontwerpplan voor het kernnet en aanvullend net. Voor de berekening is een kostenmodel op poten gezet. Dit houdt rekening met de kosten van het aanbod qua personeel en voertuigen. De vervoerregio’s krijgen binnenkort uitleg over de ontwerpen van kernnet en aanvullend net.

Zoals het decreet bepaalt, beslist De Lijn zelf over het budget voor het kernnet (499,5 miljoen). Het budget voor het aanvullend net (198,2 miljoen) wordt ingezet in overleg met de vervoerregio’s. Zij beslissen volledig autonoom over het vervoer op maat. Hiervoor is 27,8 miljoen per jaar voorzien. Dit is exclusief de middelen voor het leerlingenvervoer en de Diensten Aangepast Vervoer (DAV), samen goed voor nog eens 104 miljoen per jaar.
budgetten vervoerregio's (basisbereikbaarheid)
Directeur-generaal Roger Kesteloot: “Voortaan komen de lokale overheden niet alleen mee aan het stuur van ons aanbod, maar krijgen ze ook inspraak over de besteding van het budget. De vervoerregio’s krijgen krek dezelfde middelen die De Lijn zou besteden aan het aanbod op hun grondgebied. We hopen dat de steden en gemeenten hierdoor ook meer werk zullen maken van betere doorstroming voor bus en tram. De combinatie van betere stiptheid met een nieuwe netstructuur en snellere verbindingen kan voor 7,5 procent meer reizigers zorgen.”

%d bloggers liken dit: