WACHTPOST-ZennevalleiREGIO: – Dit samenwerkingsprotocol is tot stand gekomen na regelmatig en constructief overleg tussen enerzijds de lokale huisartsenkring – Artsenkring Zennevallei (verantwoordelijk voor Wachtpost Zennevallei) en anderzijds de lokale politiezones Zennevallei en Rode.

Dit protocol bundelt de afspraken die ze tot op heden gemaakt hebben om de samenwerking tussen beide partijen te optimaliseren.

Anderzijds bestaat het doel van dit protocol in de veiligheid van de medewerkers van Wachtpost Zennevallei en huisartsen te verhogen en de kans op agressie te verlagen. Dit gebeurt aan de hand van aangeboden
informatie, procedures, preventieve maatregelen en registratie.

De samenwerkingsafspraken bevestigen de praktijk die al enkele jaren gehanteerd wordt. Zo wordt er samengewerkt voor verschillende procedures: voor de bloedafname – gerechtelijke vordering, in kader van opsluiting en de goedkeuring voor de opsluiting in cel – bestuurlijke vordering en bij alcoholcontroles en evenementen. Tevens kunnen medewerkers van de artsenpost en huisartsen in geval van geweld en agressie steeds beroep doen op onze diensten. Via de beveiligingsdienst van de huisartsenkring en het noodnummer 101, worden oproepen doorgegeven aan de politie ploegen.

%d bloggers liken dit: