VLEZENBEEK: – Aan de nieuwe velden van SK Vlezenbeek is ook de bouw van een nieuwe kantine en kleedkamers volop bezig.

Gunther Coppens, Schepen van gemeentelijke gebouwen:‘Momenteel zijn de funderingen en kelderwanden volledig klaar. Er wordt gewerkt aan de eerste fase van de elektriciteit en sanitair. We zitten dus op schema op onze tijdslijn en dat wil zeggen dat de kantine tegen eind van dit jaar nog zal opgeleverd worden.

In de contouren van de funderingen is reeds goed te zien hoe de nieuwe doucheruimte er zal uit zien. Eens voltooid zal men deze doucheruimte zelf kunnen opsplitsen met een beweegbare scheidingswand.

Gunther Coppens:‘Het gebouw is tot stand gekomen in een goed overleg met het bestuur van SK Vlezenbeek. Zo is er goed nagedacht over de binneninrichting en heeft het bestuur dat heel wat nuttige inbreng gehad naar het praktische aspect van dit gebouw. Zo zullen de kleedkamers en de aansluitende douches kunnen ingezet worden voor zowel jongens als meisjesploegen en zullen deze ruimten in een grote constellatie als in kleiner verband gebruikt kunnen worden.

zie ook ons artikel van 29/09/2018 – ingebruikname nieuwe voetbalvelden en start bouwwerken nieuwe voetbalinfrastructuur

%d bloggers liken dit: