GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW:  Persbericht: – Op de jongste gemeenteraad diende de Vlaams Belang-fractie het voorstel in om de European Disability Card te installeren en te promoten. Deze nieuwe kaart toont en bewijst op een uniforme en respectvolle manier ook niet-visuele handicaps aan. De kaart wordt eveneens gebruikt om bepaalde voordelen te geven aan mensen met een handicap.

Eddy Longeval, gemeenteraadslid / afdelingsvoorzitter Vlaams Belang:
De meerderheid amendeerde het voorstel met de mededeling dat ze weliswaar positief tegenover het invoeren van de European Disability Card staat maar dat ze eerst de financiële en operationele gevolgen wil voorleggen. Het besluit ‘zou’ kunnen genomen worden tegen eind 2019.
De goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren stond even later op de agenda. In dat 15-pagina tellend document staan de rechten en plichten inzake de gratis huisvesting van ‘vluchtelingen’. Onder meer kledij, medische kosten, vervoerskosten, begeleiding, … zijn allemaal gratis voor asielzoekers, bovendien is er leefgeld én zakgeld voorzien. Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen de goedkeuring van dit punt.
Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw betreurt dat er voor mensen met een handicap geen onmiddellijke maatregelen kunnen genomen worden en dat op dezelfde zitting duizenden euro’s worden vrijgemaakt voor de ‘vluchtelingen’.


Reactie:
Reactie van Jan Desmeth, schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken:” De gemeenteraad heeft het principe van de European Disability Card wel degelijk goedgekeurd, maar als je dit wil toepassen moet je wel wat meer doen dan enkel een resolutie goedkeuren. Daarom vragen we tijd tot uiterlijk einde 2019 om onze reglementen aan te passen. Zonder die aanpassingen en de goedkeuringen hierover op de gemeenteraad kan zoiets immers niet van start gaan. Dat zou een raadslid eigenlijk wel moeten weten. De vermenging met een ander agendapunt over de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor tijdelijke woningen van erkende vluchtelingen, dat trouwens voor 90 % door Fedasil wordt vastgesteld, zegt dan weer meer over de boodschapper dan over de boodschap”.

%d bloggers liken dit: