de-RandVLAAMS-BRABANT/DE RAND: – De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 675.400 euro aan vzw de Rand voor haar werking. De Rand speelt een belangrijke rol bij het behoud van het Vlaams karakter in de Vlaamse Rand.

De provincie Vlaams-Brabant stond aan de wieg van vzw de Rand”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor Vlaams karakter. “De afgelopen 22 jaar is de organisatie een betrouwbare partner geweest bij de uitvoering van het Vlaams karakterbeleid in de Vlaamse Rand, zowel voor de provincie Vlaams-Brabant als voor de Vlaamse Gemeenschap. Daarom geven we hen een werkingssubsidie van 675.400 euro voor 2019“.

De provincie Vlaams-Brabant blijft ook dit jaar middelen vrijmaken om lokale en bovenlokale initiatieven die aan taalstimulering doen te ondersteunen.
Naast projectsubsidies zijn er ook nog talrijke eigen projecten zoals

– de jaarlijkse campagne voor de taallessen Nederlands
– de ondersteuning van OKAN-scholen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)
– de ondersteuning en begeleiding van kinderopvanginitiatieven
– de lees- en voorleesprojecten ‘Thuis in Taal’ en ‘Boekenstoet’

Met het nieuwe provinciebestuur blijven we inzetten op het versterken van het Vlaams karakter in Vlaams-Brabant. De Vlaamse Rand rond Brussel heeft specifieke uitdagingen, vandaar dat we de vzw de Rand blijven ondersteunen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Wij zijn steeds op zoek naar het bieden van bijkomende kansen en mogelijkheden om op een gerichte en uitdagende manier aan taalstimulering Nederlands te doen bij anderstaligen. Er zijn ook heel wat beleidsdomeinen waar dit mogelijk is. De kennis van het Nederlands is immers een sleutel die veel poorten opent en is de basisvoorwaarde voor een sterk sociaal weefsel”.

%d bloggers liken dit: