2018-06-29-vvSINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele decennia geleden, toen Cultuurcentrum Coloma nog niet bestond en het kasteel Coloma nog niet gerestaureerd was als cultuurhuis, ondersteunde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-leeuw de Kunstkring Vrienden van Nederloo vooral logistiek. De financiële middelen werden voornamelijk via sponsoring binnen gehaald door de onbezoldigde en gedreven bestuursleden.

De bestuursleden en drijvende krachten achter deze kunstkring destijds waren: Félicien Bosmans, Georges De Bakker, Jean Dekempeneer, Eric Dewever, Willy Matton, Frans Minnaert en Mich Roppe.

Op één na zijn deze bestuurders ons ontvallen. Eric Dewever is de enige overlevende. De vereniging had nog een slapende kas met een belangrijke som op de rekening. We spreken over 15.877,50 euro.

Eric Dewever contacteerde het gemeentebestuur en sprak de wens uit dat deze som zou besteed worden – in overeenstemming met de doelstellingen van de kunstkring – voor de aankoop van een mooi kunstwerk dat zou geschonken worden aan de gemeente en voor altijd in een publieke plaats zou hangen, ook als eerbetoon en blijvende herinnering aan het verdienstelijke pionierswerk van de kunstkring. De conservator van het Felix Art Museum in Drogenbos werd gevraagd om een aantal voorstellen te doen. Uiteindelijk viel de keuze op een prachtig wandtapijt “VESSEL VIRGINS” van Nick Andrews. De gemeenteraad keurde zowel de schenking goed als de financiering van het ontbrekende saldo van 3.122,50 euro. De waarde van het kunstwerk, dat luidens de schenkingsovereenkomst permanent zal opgehangen worden op een voor het publiek toegankelijke plaats bedraagt bijgevolg 19.000 euro.

Het is de bedoeling het kunstwerk in het gerenoveerde landhuis de Viron een prominente plaats te geven. In afwachting hiervan zal het kunstwerk in de foyer van het gemeentehuis opgehangen worden.

De onthulling zal gebeuren voorafgaand aan de gemeenteraad van 27 september 2018 in aanwezigheid van Eric Dewever, de kunstenaar Nick Andrews en de college- en
gemeenteraadsleden.

%d bloggers liken dit: