GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN_Sint-Pieters-Leeuw-2018SINT-PIETERS-LEEUW: – Onder het motto ‘sociaal en duurzaam’ stelt sp.a haar ontwerp verkiezingsprogramma voor.

Een meer sociale en duurzame gemeente. Dat is de ambitie van sp.a Sint-Pieters-Leeuw voor de volgende jaren. De partij werkte een ontwerpprogramma uit, met tal van concrete voorstellen die inspelen op wat er leeft in de gemeente.

2018-06-11-ontwerpprogramma_spaSociaal
sp.a wil de solidariteit tussen bevolkingsgroepen versterken. En wie het moeilijk heeft, willen we ondersteunen. Het gaat dan om de strijd tegen kinderarmoede, meer betaalbare huurwoningen, ondersteuning van ouderen en begeleiding van werkzoekenden. De bestaande buurtwerkingen willen we versterken. In Ruisbroek hoort een wijkgezondheidscentrum. En ‘brede scholen’ vormen de spil van het gemeenschapsleven.

Duurzaam
sp.a pleit voor een ambitieus klimaatbeleid. We willen het autogebruik terugdringen. Een beter openbaar vervoer en veilige fietsroutes zijn daarvoor cruciaal. De open ruimte willen we maximaal bewaren. Met voor iedereen ‘wijkgroen’ op wandelafstand. We zetten in op energiebesparing en ondersteunen burgercoöperaties voor hernieuwbare energie. We dromen van een overdekte markthal voor streekproducten en ‘fair trade’ producten uit het Zuiden.

Reacties welkom
Dit is slechts een greep uit onze voorstellen. Het volledige ontwerpprogramma vindt u via volgende link:
www.s-p-a.be/media/content/attachment/18/06/11/spa_SPL_ontwerpprogramma_GRV2018_def_27oM7SF.pdf
Reacties zijn welkom tot midden augustus. Op basis hiervan stellen wij het definitieve programma vast.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.