2017-06-08-houthakseldam__Bellestraat (9)VLEZENBEEK: – de gemeenteraad van vanavond keurde de aankoop van gronden en pachtbeëindiging in der minne goed om aan de Postweg een erosieproject te realiseren.

– Erosieproject Postweg: aankoop gronden (2) – goedkeuring.
Om de Postweg deels te beschermen tegen erosie komende van de hoger gelegen velden zal er, in samenwerking met de provincie, een erosiebestrijdende maatregel worden genomen. De maatregel bestaat uit een erosiepoel en een dam.

Op de gemeenteraad van 29 maart 2018 werd reeds een eerste deel aangekocht. Voorgesteld wordt om een tweede deel aan te kopen, met een oppervlakte van 522 m2, bepaald volgens het grondinnameplan, nr. 018/TK/0040 d.d. 01 maart 2018, dat aan de overeenkomst wordt gehecht en er deel van uitmaakt.

– Erosieproject Postweg: pachtbeëindiging in der minne (2) – goedkeuring.
Om de werken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de pacht op dat deel van het onroerend goed waarop de gemeente Sint-Pieters-Leeuw erosiebestrijdende maatregelen wenst uit te voeren, te beëindigen.

%d bloggers liken dit: