2018-05-23-vl-bra-uitgave

VLAAMS-BRABANT: — Hoeveel werknemers en zelfstandigen telt Vlaams-Brabant? In welke sectoren zijn ze aan de slag? Werken zij dan voornamelijk binnen de provinciegrenzen of pendelen ze naar (ver) daarbuiten? En wat met de groep van de niet-werkenden? Het antwoord op deze vragen vindt u in het nieuwste dossier van het Steunpunt Data & Analyse ‘Werken in Vlaams-Brabant.

Steunpunt Data & Analyse ondersteunt beleid met cijfers
Steunpunt Data & Analyse is gespecialiseerd in het maken van analyses en onderzoek ter ondersteuning van beleidsplanning van lokale besturen en andere organisaties.

We maken uitgebreide dossiers waarin relevante cijfers over een thema of doelgroep verzameld worden. Na dossiers over minderheden, armoede, gezondheid en welzijnsvoorzieningen legt dit meest recente dossier de focus op de tewerkstelling en de werkenden in Vlaams-Brabant. De gebruikte indicatoren worden hierbij duidelijk gekaderd in de realiteit van de gemeenten in onze provincie en zijn zo een nuttig hulpmiddel voor een onderbouwd beleid’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

De cijfers worden regelmatig geactualiseerd en zijn online beschikbaar via www.provincies.incijfers.be

We maken uitgebreide dossiers met relevante cijfers over een thema of doelgroep, in tabellen, grafieken en kaarten. Men vindt in deze studies over bijvoorbeeld welzijn, armoede of gezondheid, ook een interpretatie van de gebruikte indicatoren en een beschrijving van de situatie in de gemeenten of deelgemeenten van Vlaams-Brabant. Zo zijn ze nuttige hulpmiddelen voor een onderbouwd beleid’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Werken in Vlaams-Brabant
Het dossier gaat uitgebreid in op de Vlaams-Brabantse bevolking op actieve leeftijd. De werkenden, de werkzoekenden én de veel grotere groep van niet-beroepsactieven, die bijvoorbeeld studeren of niet kunnen werken omwille van ziekte of handicap worden onder de loep genomen.
In vergelijking met Vlaanderen is de Vlaams-Brabantse bevolking op actieve leeftijd gemiddeld internationaler, hoger geschoold, minder vaak werkloos en minder vaak inactief. De Vlaams-Brabanders hebben gemiddeld ook hogere lonen en werken vaker in de dienstensector.

We brengen daarnaast de werkgelegenheid in Vlaams-Brabant in kaart. Omdat het aantal arbeidsplaatsen in Vlaams-Brabant niet helemaal overeen komt met het aantal werkende inwoners, en er ook verschillen zijn naar sector en beroepsprofielen, is er heel wat pendel. Brussel zorgt samen met de Vlaamse Rand voor de helft van de tewerkstelling van de Vlaams-Brabanders. Dit zorgt ook voor uitdagingen op andere vlakken, niet in het minst inzake mobiliteit’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.