2017-03-15-simulatie-jachthaven-lotLOT: – In Lot komt voorlopig geen kleine jachthaven voor een tiental plezierboten en kleine zeilschepen langs langs het kanaal Brussel-Charleroi.

Men wou de kleine jachthaven inplanten langs de linkeroever van het kanaal, op de site gelegen tussen de Frans Walravensstraat en de Jean-Baptiste Rampelstraat/Grensstraat.

De vergunning voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal Brussel-Charleroi was aangevraagd door de nv Waterwegen en Zeekanaal. Maar die vergunning is geweigerd door het Vlaams Departement Omgeving. Tegen de plannen was vooral verzet gerezen van omwonenden. Er werden in totaal 12 bezwaarschriften ingediend van buurtbewoners die vrezen voor de gevolgen op het vlak van de waterhuishouding. Verder zou een jachthaven volgens de omwonenden ook veel extra verkeershinder met zich mee brengen.

Ook de gemeente Beersel had al een negatief advies gegeven. Waterwegen en Zeekanaal gaat nu onderzoeken of de plannen kunnen worden aangepast. Daarna zal een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend moeten worden.

zie ons artikel van: 15/03/2017 – Waterwegen en Zeekanaal NV: Openbaar onderzoek jachthaven Lot van start

%d bloggers liken dit: