Nieuwe conceptnota wapent regionale tv’s voor de toekomst en verzekert hun leefbaarheid.

HALLE-VILVOORDE: – De Vlaamse regering heeft de conceptnota van minister van Media Sven Gatz over de regionale televisieomroepen goedgekeurd. De nota bevat voorstellen om de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisies in de toekomst te helpen verzekeren.


Het mediadecreet geeft de regionale televisieomroepen de opdracht om voor een welomschreven regio televisieprogramma’s uit te zenden die de inwoners informeren over wat er reilt en zeilt en die de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio bevorderen. Ze moeten hun middelen halen uit reclame en sponsoring en zich onafhankelijk en pluralistisch opstellen.
De vorige regering stelde al vast dat de leefbaarheid van sommige van deze omroepen onder druk staat, vooral zij die nog niet samenwerken met een exploitatiemaatschappij, in de regel een groter mediabedrijf. Daarom werden samenwerkingsovereenkomsten in het leven geroepen tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse regionale tv’s. Via die overeenkomsten engageren ze zich om doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld wat betreft bereik, waardering en betrokkenheid en financiële performantie. In ruil ontvangen ze daarvoor een jaarlijkse subsidie van 185.000 euro per jaar.
Bovendien legde een decretaal uitgevaardigde bereikvergoeding aan tv-distributeurs Proximus en Telenet op om ook een bijdrage te leveren van 6 miljoen euro om de financiële nood van de regionale televisies te helpen lenigen.
Een nieuw onderzoek dit jaar naar de financiële leefbaarheid van de televisieomroepen, was niet erg hoopgevend. De daling van de advertentie-inkomsten, vooral uit sponsoring en productplacement, blijft aanhouden. De studie leverde wel tal van aanbevelingen op die minister Gatz met de regionale omroeporganisaties, de exploitatiemaatschappijen (Roularta, Mediahuis), reclameregie RTVM, VRT en mediaregulator VRM heeft besproken.

VZW’s blijven bestaan
De conclusies van deze gesprekken heeft de minister van Media in de goedgekeurde conceptnota gebundeld. Deze conceptnota maakt abstractie van de Vlaams Brusselse Media (Bruzz), waaronder de vroegere regionale omroep TV Brussel valt. De conclusies van de conceptnota zullen nu verder in beleidsbeslissingen uitgewerkt worden. Op het vlak van organisatie verandert er weinig aan de regionale tv’s van de toekomst. Ze blijven aan hun regio gebonden, onafhankelijk en pluralistisch. Hun betoelaging en de bereikvergoeding blijven nagenoeg onveranderd, net als de normen en voorwaarden die hen werden opgelegd. Er komt geen wijziging van de zendgebieden, al kunnen de vzw’s achter regionale televisieomroepen wel fusioneren.

2016-06-30-cameraman-DDWSamenwerking en digitale omslag
Minister Gatz maant alle omroepen wel sterk aan om samen te werken, zich te verbinden met een exploitatiemaatschappij, zich sterker crossmediaal te profileren en meer in te zetten op digitale kanalen. Door samen te werken met een mediagroep die op verschillende platforms (televisie, radio, geschreven pers, online) actief is, kunnen schaalvoordelen worden geboekt en kunnen de afzonderlijke media makkelijker samenwerken, een breder publiek aanboren en elkaar versterken. In het mediadecreet komt wel een bepaling die de participatie van één of meer regionale omroepen in een exploitatiemaatschappij beperkt tot maximaal één kwart plus één van de aandelen in plaats van de helft.

Nieuw meetinstrument voor kijkcijfers
De minister zal ook verder met de omroepen en RTVM onderhandelen om tot een meetinstrument te komen om het kwantitatief en kwalitatief bereik van de omroepen te meten, ook crossmediaal, waar alle omroepen hun medewerking verlenen.

Samenwerking met de VRT
Er zal verder worden nagegaan in hoeverre de omroepen meer toegang kunnen hebben tot de overheidscommunicatie. Ook de samenwerking met de VRT zal worden aangemoedigd. De openbare omroep kreeg met de lopende beheersovereenkomst immers ook de opdracht om mee te waken over het Vlaams media-ecosysteem. Tussen redacties kan bijvoorbeeld samengewerkt worden op het terrein van de nieuwsgaring en het uitwisselen van beeldmateriaal, innovatie, knowhow, technologie, marktonderzoek en opleidingen.

Halse radio’s bij eerste 35 lokale radio’s die erkend zijn door Gatz

2016-10-10-stadsradio-sportprogramma_bloed-zweet-en-tranen_02REGIO: – Vlaams minister van Media Sven Gatz heeft de eerste 35 lokale radio’s erkend. Onder hen Stadsradio Halle en radio Victoria. Zij kunnen nu bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een zendvergunning aanvragen. Vergunde lokale radio’s kunnen vanaf 1 januari 2018 uitzenden in het gebied waarvoor ze het frequentiepakket hebben verworven.

Zoals bekend werkt minister Gatz aan een hervorming van het radiolandschap. Daarmee wil hij de landelijke commerciële radio’s (Q Music, Joe FM en Nostalgie) voorbereiden op een omschakeling naar DAB+.
2017-07-15-studio_Stadsradio-HalleDe minister werkt ook aan de opstart van een nieuw soort radiozenders (commerciële netwerkradio’s). Er komen 4 netwerkradio’s bij met een voornamelijk stedelijke dekking.
Daarnaast wil de minister met het nieuwe frequentieplan de vele lokale radio’s in Vlaanderen leefbaarder maken. Hij wil de lokale zenders versterken en het aanbod verruimen door frequentiepakketten te bundelen. De lokale radio van 2018 zal daardoor een groter maar toch nog altijd een lokaal afgebakend publiek bereiken. Dit grotere bereik maakt de lokale radio’s economisch beter leefbaar, omdat ze bijvoorbeeld uit een groter gebied reclame-inkomsten kunnen werven en een groter publiek kunnen aanspreken.
De erkenning van de landelijke commerciële radio’s werd eerder al verlengd met 4 jaar. Voor erkenningen van de nieuwe netwerkradio’s en de lokale radiozenders werd een oproep gelanceerd. Die oproep werd op 14 juni jl. afgesloten. Er kwamen 236 aanvragen binnen, waarvan 222 voor lokale radio’s en 14 voor netwerkradio’s. Eén aanvraag bleek niet ontvankelijk.
2017-07-15-radio-Victoria_studio.jpgDe minister besliste vandaag de eerste 35 lokale radio’s te erkennen.
Sven Gatz:Het gaat om de lokale radio-omroepen die als enige kandidaat waren voor een welbepaald frequentiepakket. Zij kunnen nu hun dossier voor de VRM klaarmaken en indienen om zo een zendvergunning te bekomen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen radio’s met een zendvergunning de ether in.

4 Frequentiepakket 025 – Beersel [105.6 FM] Stadsradio Halle – Omega-Zuid Niet Openbare Radio, stadsradio Halle, Vereniging zonder winstoogmerk
16 Frequentiepakket 076 – Halle [105.2 FM] Victoria – Victoria (Vrije Culturele Organisatie voor Regionale Informatieoverdracht), Vereniging zonder winstoogmerk

Reproducties van Bruegel gezocht voor artistiek project

PAJOTTENLAND: – In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Voor een project dat dan in de regio Pajottenland & Zennevallei zal plaatsvinden, wordt gezocht naar reproducties van werken van Bruegel. Wie kaders, schilderijen of blikken dozen met een afbeelding van een werk van Bruegel bezit en deze niet meer nodig heeft, kan contact nemen met Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.


In 2019 slaan heel wat verenigingen, gemeenten en inwoners uit Pajottenland & Zennevallei de handen in elkaar voor de organisatie van een regionaal Bruegeljaar vol activiteiten en beleving. ‘Onze’ landschapsschilder is dan immers 450 jaar overleden en zal ook nationaal en internationaal in de kijker staan. Boeren-Bruegel blijft inspireren en geeft betekenis, kleur en smaak aan onze regio: landschap, erfgoed, toerisme, streekproducten, cultuur… anno 2019. In Antwerpen en Brussel zullen grote tentoonstellingen worden georganiseerd, maar ook hier in de regio staan er boeiende projecten gepland om Bruegel in de kijker te plaatsen.

In het kader van één van deze Breugelprojecten is Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar reproducties van werken van Bruegel. In 2019 willen we illustratoren artistiek aan de slag laten gaan met deze reproducties. Breugel liet zich beïnvloeden door de toenmalige Pajotse landschappen, bewoners en cultuur. In dit project zullen illustratoren de werken van Bruegel beïnvloeden met hun waarnemingen van de hedendaagse Pajotse omgeving.

Heb jij nog een ingekaderde Bruegel in de kelder staan of een koekendoos met een Bruegeliaanse afbeelding op de zolder liggen? Laat het weten! Wij zoeken kaders, schilderijen, blikken dozen of andere objecten in alle formaten met een afbeelding van een werk van Bruegel. Mail naar info@erfgoedcelpz.be of bel T: 02 451 69 49. Meer info op www.erfgoedcelpz.be