RUISBROEK: Persbericht Vlaams Belang: – Gemeenteraadslid Eddy Longeval nam deze ochtend enkele foto’s van uitpuilende straatvuilbakjes in de stationsbuurt van Ruisbroek. Hij nam een kijkje op uitnodiging van enkele buurtbewoners die dit eerder al hebben aangekaart. Behalve het onverzorgd zicht brengt deze overlast ook hinderlijke stank met zich mee. Sommige omwonenden vrezen dat dit fenomeen zelfs ratten en ander ongedierte zal aantrekken.


Het Vlaams Belang gemeenteraadslid eist van het gemeentebestuur onmiddellijk actie. Verder zal hij op de komende gemeenteraad de bevoegde schepen ondervragen. VB-voorstellen zijn: hogere boetes inzake zwerfvuil en sluikstorten, sensibiliseringscampagne organiseren en alleszins meer controle. Ook de uitbaters van de kledingscontainers moeten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

“Men werft liever mensen aan in kader van de pestmaatregelen zoals bij het invoeren van de parkeerzone terwijl men voor de algemene netheid van Ruisbroek geen oog heeft, en dit moet veranderen” besluit de Vlaams Belanger.


Reactie schepen van Milieu Gunther Coppens:
Onze gemeentelijke diensten reageren steeds zo snel mogelijk op iedere melding. Enkele uren nadat er melding werd gemaakt, werd ook deze keer alles verwijderd. (zie foto’s)


Onze diensten kuisen 5 maal per week het stationsplein in Ruisbroek op! De gemeentelijke ploegen stelden vast dat zelfs enkele bewoners van de omgeving vuilnis deponeren in de vuilnisbakjes op het stationsplein dat daar niet hoort. Een echte schande dat sommigen zo weinig respect opbrengen voor de omgeving en het openbaar domein. De gemeenschapswachten treden in de mate van het mogelijke hard op tegen zwerfvuil en sluikstort. De moeilijkheid is mensen te kunnen vatten. De verhoogde aandacht voor de problematiek levert vruchten op aangezien er in 2017 op de vijf maanden die het jaar jong is al 16 dossiers werden opgesteld. De hoogste boete was daarbij 140€ en dit is nog exclusief de verwerking en ophalingskosten die hoog kunnen oplopen.

De textielophaler werd op de hoogte gebracht van de onaanvaardbare toestand deze ochtend. De textielophaler heeft zich uitgebreid verontschuldigd. Er werd ook duidelijk gemaakt dat deze toestand niet voor herhaling vatbaar is en dat dit een laatste verwittiging zal zijn.

Daarnaast blijft de gemeente inzetten op sensibilisering via de scholen, zwerfvuilacties, het meer en meer werven van vrijwilligers voor het nethouden van de eigen buurt, alsook de blijvende inzet van onze straatvegers en borstelmachines.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: