ZUUN: – Op zondag 9 oktober 2016 organiseert wandelclub Sint-Pieters-Leeuw (4028) haar “Streekbierentocht” met afstanden van 5, 8, 12, 21, 26 en 29km.
2016-09-15-wandelclub_sint-pieters-leeuw
Alle wandelaars vertrekken langs de Slesbroek voor een rustige wandeling langs de Zuunbeekvallei over de mooiste trage wegen en verkeersluwe straten van de gemeente.Verspreid over het heuvelende Pajottenland liggen twee natuurgebieden en het Colomakasteel met de grootste rozentuin van Europa.Zowel in de startzaal als in de controleposten zijn streekbieren te verkrijgen.
Prijs: € 1.5
Inschrijf- en start locatie:zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
Info: Yvan Persoons 02/306.01.84, Doris Vandervale 02/377.68.15, wandelclubspl@gmail.com en www.wandelclubspl.be .

2016-09-15-wandelclub_sint-pieters-leeuw-streekbiertochtDe tochten:
Het kortste parcours van de 5 km loopt langs de Slesbroek via veldwegen naar de Karenberg en bereikt via de Vogelstraat de Zuunbeekvallei. De wandelaars keren terug naar de startzaal “Zonnig Leven” in de Jan Vanderstraetenstraat via grintpaden naast de Zuunbeek en het Slesbroekwachtbekken. Het parcours van de 8 km loopt langs de Slesbroek en volgt, na de splitsing met de andere parcours, een reeks holle- en veldwegen richting het Natuurreservaat van de Vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht. De Vogelzangbeek ontspringt op het vruchtbare plateau van het dorp Vlezenbeek waar ze de naam “Vleze” kreeg. Ook in Anderlecht werd ze een tijdlang zo genoemd, wat nog naklinkt in de naam “Hof ter Vleestdreef”. Haar huidige naam zou ze danken aan een kroegje uit het einde van de 18e eeuw, “Den Vogelen Sanck”. De Vogelzangbeek is tegelijk gemeente- en gewestgrens en is één van de zeldzame waterlopen in het Brussels Gewest die niet overwelfd is. Ze heeft haar oorspronkelijk parcours behouden en meandert in een gebied met zowel akkers, weiden als bossen. Die afwisseling maakt de beek in ecologisch opzicht onmiskenbaar interessant. De Vogelzangbeek mondt uit in de Zuunbeek. Op haar beurt duikt de Zuunbeek onder het Kanaal Brussel-Charleroi door om dan zelf in de Zenne uit te monden. Terugkeer naar de startzaal langs rustige paadjes en veldwegen. De basislus van onze tocht is 12 km lang met een rustpost na 7 km in “Jeugdcentrum Laekelinde”. Het parcours volgt eerst een gedeelte van de 5 km om verder te gaan naar het grootste wachtbekken van de gemeente achter het gemeentehuis richting het Gemeentelijk Cultureel Centrum “Coloma”. Het park Coloma heeft een oppervlakte van 15 ha en werd oorspronkelijk aangelegd volgens de Franse stijl: dreefstructuren, rechthoekige vijvers, vijverkanaal en de geometrische vormen. Naderhand overheerste de Engelse stijl van tuinaanleg, wat ook hier merkbaar is. In het Colomapark werd recent één van de mooiste rozentuinen van Europa aangelegd dat te bezichtigen is van 15 mei tot 30 oktober. Het kasteel van Coloma en het bijhorende park is één van de meest gekende monumenten van Sint-Pieters-Leeuw. Het waterkasteel fungeert al sedert 1992 als cultureel centrum. Beschermd door een vijver en omgeven door 3 belangrijke en oude verbindingswegen groeide deze burcht uit tot een mooi renaissancecomplex en een huis van “plaisantie”. Na de passage in het park loopt het parcours verder naar de controlepost “Laekelinde”. De terugkeer naar de startzaal loopt langs holle- en veldwegen richting Zuunbeekvallei waar het parcours aansluit bij de 5 km. In de rustpost “Laekelinde” hebben de wandelaars de mogelijkheid om hun tocht uit te breiden met een lus van 6 of 9 km. Deze lussen leiden de wandelaars naar het Kanaal Brussel-Charleroi, volgen een natuurpad langs het kanaal, lopen verder via het natuurgebied “De Beverbeemd”, “Brukom”, de “Vosholenweg” en de “Pijnbroek” terug naar de controlepost. Deze lussen worden afgelegd door de wandelaars van de 18 of 21 km. Wie meer kilometers, 26 of 29 km, in de benen heeft, trekt na de terugkeer naar de startzaal naar de Vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht. Zie beschrijving van het parcours van de 8 km.

%d bloggers liken dit: