2016-01-15-hubert-lyben_voorzitter_DeRandDE RAND: – De Vlaamse Regering draagt Hubert Lyben voor als nieuwe voorzitter van vzw ‘De Rand’. Lyben wordt de opvolger van Jan De Craen, die om familiale redenen een stap terugzet. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts bedankt Jan De Craen voor zijn jarenlange engagement, en wenst Hubert Lyben veel succes. “VZW ‘De Rand’ is en blijft de 1ste partner voor mijn beleid in de Vlaamse Rand”.

VZW ‘de Rand’ is het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) dat het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand ondersteunt. De VZW vervult haar opdracht onder meer via publicaties, taalpromotieacties, het Gordelfestival en de 7 Gemeenschapscentra.

Jan De Craen stond sinds 2010 aan het hoofd van de Raad van Bestuur van vzw ‘De Rand’. Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts prijst De Craen voor zijn belangeloos en onbezoldigd engagement. “Jan was een gedreven voorzitter die voluit de kaart trok van cultuur en gemeenschapsleven”, zegt Weyts. “Ik respecteer zijn beslissing om het wat rustiger aan te doen en meer tijd te maken voor zijn 9 kleinkinderen”.

De Vlaamse Regering draagt nu Hubert Lyben voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Lyben is de voormalig leidend ambtenaar van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW) en leidt op vraag van de provincie Vlaams-Brabant nog steeds Vlabinvest apb (Agentschap voor Grond- en Woonbeleid Vlaams-Brabant). Hij was 30 jaar politiek actief in Tervuren, waarvan 12 jaar als schepen van Onderwijs en Cultuur voor de partij CD&V. “De Vlaamse Regering kiest voor iemand die zijn sporen verdiend heeft, en een hele loopbaan lang geijverd heeft voor het Vlaamse en groene karakter van de Rand”, zegt Weyts. “Ik kijk uit naar een goeie samenwerking met Hubert Lyben”.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: