2015-08-21-zennedriedaagse-RuisbroekRUISBROEK: – Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseert de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières deze week een driedaagse verkenning van de Zenne en het ‘Zennekanaal’ van bron tot monding. De deelnemers ontdekken met de boot, te voet of per fiets de waterlopen van het Zennebekken om ze beter te begrijpen.

Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen wil deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samenbrengen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.

Tijdens de drie dagen komen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

Vandaag, vrijdag 21 augustus vertrokken de deelnemers per boot in Halle richting Brussel onder de dag-titel: Het verstedelijkt gebied Zenne en ‘-boottocht op het ‘Zennekanaal.
Aan de sluis van Lot hielden ze voor de eerste keer halt om met de fiets de Zuunbeek te gaan verkennen om daarna aan de molens van Ruisbroek terug de boot te nemen.
Thema’s die vandaag aan bod wamen:
de Zenne en het ‘Zennekanaal’ in het verstedelijkte gebied, verleden, evolutie en toekomst: integratie van het water in de stad;de overwelfde Zenne in Halle, Brussel en Vilvoorde;de vernieuwing van het kanaal tussen Lembeek en Drogenbos;het Brusselse ‘Kanaalplan’;het project ‘Watersite’ in Vilvoorde;watersysteem ‘Zenne-Zennekanaal’;de overstromingsproblematiek; het Brussels Waterbeheerplan;goederen-en personenvervoer; de havenfunctie;de mobiliteitsproblematiek;toerisme en recreatie.

%d bloggers liken dit: