2015-07-06-dynamische-sluis_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 31 juli 2015 maakte de pers melding van een incident met de dynamische sluis op de Herdeweg waardoor, volgens de klagers, een ziekenwagen een 15-tal minuten vertraging zou hebben opgelopen bij het dringend vervoer van een patiënt vanuit de wijk Jagersdal naar het AZ Jette.
Zoals aangekondigd heeft het gemeentebestuur door de bevoegde diensten een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan of er vertraging was bij het vervoer en zo ja, of dit – zoals in de pers werd gesteld – het gevolg was van de dynamische sluis.
Thans is het resultaat van dit onderzoek bekend.
Het voorval gebeurde op vrijdag 24 juli omstreeks 18 uur. Er werd tot aan het verschijnen van de persberichten geen enkele klacht over het incident ontvangen door het gemeentebestuur of enige andere instantie. Ook vanuit de hulpdiensten en de politie zijn geen klachten of meldingen binnengekomen. Het gemeentebestuur vernam het incident één week na het voorval via de pers en ontving ongeveer tegelijkertijd ook een klacht van de betrokken familie.

Het onderzoek wees het volgende uit.
Zowel de ziekenwagen uit Halle als de MUG van Erasmus waren snel ter plaatse. De patiënt kreeg onmiddellijk de nodige eerste hulpverlening ter plaatse. De ziekenwagen vertrok enige tijd later – met de MUG-arts aan boord en gevolgd door de MUG-wagen – richting ziekenhuis. Gezien de toestand van de patiënt het toeliet heeft de MUG-arts in overleg met de familie beslist om de patiënt niet naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis (Erasmus) te brengen maar wel naar het 12 km verder gelegen UZ Jette.
De meest aangewezen route (met of zonder tractorsluizen met of zonder GPS) was, vanuit het opgegeven adres (Jagersdal) via de op 450 m afstand gelegen Brusselbaan, vervolgens de N6 (Bergensesteenweg) naar de Ring R0 en dan naar Jette.
Uit een reconstructie is gebleken dat de ziekenwagen nooit aan de dynamische poort is geweest. De ziekenwagen heeft de door GPS aangewezen route naar de Brusselbaan niet gevolgd, maar voor een route via de binnenwegen gekozen.
Door een route via het binnengebied te kiezen, de vraag van de MUG-arts om even halt te houden om een medische controle uit te voeren en een terugkeerbeweging ter hoogte van de Breemput, hebben de ziekenwagen en de begeleidende MUG-wagen een tiental minuten vertraging opgelopen zonder dat de patiënt op enig ogenblik hierdoor een verhoogd risico liep.
Deze vertraging verklaart ook waarom de familie eerder in UZ Jette is aangekomen dan de ziekenwagen.
Het gemeentebestuur wijst erop dat reeds lang voor de installatie van de carterblokken en de dynamische sluis met alle hulpdiensten ruim overleg werd gepleegd over het bestaan van de carterblokken, de dynamische sluis en over de noodzaak om deze binnengebieden via de meest nabije hoofdwegen te verlaten . Ook de GPS-operatoren werden verwittigd en bevestigden hun systeem te hebben aangepast.
Het gemeentebestuur zal de resultaten van dit onderzoek meenemen bij de evaluatie einde 2015 en de beslissing of er een tweede carterblok door een dynamische sluis zal vervangen worden of niet.
In elk geval zullen de hulpdiensten op de hoogte gebracht worden van de resultaten van dit onderzoek en zal herhaald worden dat het belangrijk is de aangepaste systemen strikt te volgen.

%d bloggers liken dit: