2015-02-27-Negenmanneke-blauwe-parking-zone_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanuit een bekommernis naar leefbare en verkeersveilige dorpscentra werden in Sint-Pieters-Leeuw in het verleden blauwe parkeerzones gecreëerd. Dit zijn zones waar het toegelaten parkeren beperkt wordt in tijd door het verplichte gebruik van de parkeerschijf.
Deze zones bevinden zich op plaatsen met een concentratie aan handelszaken. De bedoeling is om op deze manier het fout- en wildparkeren te vermijden op deze drukbezochte plaatsen en een optimaal gebruik van de parkeervoorzieningen te realiseren.

Parkeerplaatsen met een duurbeperking vindt men binnen onze gemeente terug op:
Weerstandsplein;
Gustave Gibonstraat (tussen Camille Vandeloockstraat en Frans Demolstraat);
Kerkplein;
Stationstraat;
Joseph Depauwstraat (tegenover nr. 24);
Georges Wittouckstraat (ter hoogte van nr. 229);
Petrus Basteleusstraat (ter hoogte van nrs. 130 -132).

Elke bestuurder die, op een werkdag, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

Toezicht op naleving van deze verkeersborden gebeurt op basis van een gemeentelijk belastingreglement. Dit reglement bepaalt dat het parkeren op deze plaatsen gratis is voor de maximale duur die is toegelaten door de verkeersborden of is toegelaten ingevolge de blauwe zone reglementering.
Het tarief is een forfaitair bedrag van 25 euro per halve dag – dit is tussen 9 en 13.30 uur en tussen 13.30 en 18 uur – voor de periode die langer is dan deze die gratis is. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet is gekend, is de belasting verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

%d bloggers liken dit: