ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden laat weten dat ze vorige week in Volsembroek in de Zuunvallei 2 Lepelaars gespot hebben.
2014-08-12-Natuurpunt_Leeuw_Lepelaars_02
2014-08-12-Natuurpunt_Leeuw_Lepelaars_01bDe Lepelaar is een witte reigerachtige en wordt tot 90 centimeter groot. Je herkent de vogel aan zijn witte verenkleed, zwarte poten en lange, lepelvormige snavel. Ook opvallend aan de soort is hun typische foerageergedrag. Met hun snavel bewegen ze heen en weer in het ondiepe water, op zoek naar kleine vissen en waterorganismen. Hoewel ze ook nesten maken in de bomen, zijn Lepelaars voornamelijk grondbroeders. Nesten op de grond zijn dan ook kwetsbaar voor grondpredatoren.

Hoewel de Lepelaar in het verleden eerder zeldzaam was in België, zijn de voorbije jaren steeds meer trekkende en broedende exemplaren waargenomen. Zo wordt hij waargenomen in het Zwin en ook Natuurgebied Blokkersdijk, op Antwerpen-Linkeroever, is intussen een vaste halteplaats voor tientallen trekkende Lepelaars, vooral tijdens de najaarstrek van juli tot september.

Foto’s Geert Wouters – www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

%d bloggers liken dit: