VLEZENBEEK: – Na het bouwverlof gingen arbeiders van start met de verbreding van het wegprofiel aan de bovenkant van Dorp in Vlezenbeek. De doorstroming zal hierdoor sterk verbeteren en dit zonder te moeten inboeten aan comfort en veiligheid op de stoep.
2014-08-12-werken-Vlezenbeek-Dorp
Schepen voor Openbare Werken Bart Keymolen: “Een verbreding was noodzakelijk om de benedenkant van dorp enkele richting te kunnen instellen en toch nog de bereikbaarheid te kunnen garanderen voor elk type voertuig.
De werken kaderen in het globaal plan om de veiligheid aan de schoolomgeving te verbeteren. Vorig jaar werden hiervoor ook al nieuwe voetpaden aangelegd.

Na deze verbredingswerken zal de benedenkant van Dorp voortaan als een éénrichtingsstraat richting Vlezenbeeklaan worden ingericht.

2014-08-12-dorp-vlezenbeekSchepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Het feit dat je aan Laudinnestraat/Kerkberg/Dorp vanuit drie richtingen het kruispuntje kon oprijden, zorgde voor verwarring.
Dit kwam ook uit de infoavond van mei 2013 en de werkgroep met buurtbewoners, die in de herfst van 2013 ervaringen met ons hebben uitgewisseld.
Op basis van uitgevoerde tellingen weten we dat dit slechts een toename van 15 % zal betekenen voor de bovenkant van Dorp.
Het overgrote deel van de voertuigen gebruikt immers nu al ofwel de bovenkant van Dorp, ofwel komt men van de Laudinnestraat.
De situatie zal nu heel wat duidelijker en veiliger worden en dat is toch belangrijk voor het dorpscentrum en een kleuter- en lagere school vlakbij.
We wilden klaar zijn voor het nieuwe schooljaar en dat is dus nu ook gelukt.”

%d bloggers liken dit: