GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad werd niet alleen een protocolakkoord m.b.t. fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot politiezone Zennevallei goedgekeurd, maar ook de leden van de politieraad verkozen.

Voor het bepalen en verdelen van het aantal leden van de politieraad worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die gediend hebben als basis voor het bepalen van de samenstelling van de gemeenteraden in de gemeenten uit de politiezone. Stad Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en gemeente Beersel tellen samen 93 271 inwoners. Dit impliceert dat de politieraad zal bestaan uit 21 leden.
Voor de nieuwe politieraad heeft Halle recht op 8 leden, Sint-Pieters-Leeuw 7 en Beersel 6.
De burgemeester, Luc Deconinck (N-VA), zetelt automatisch.
Voor Sint-Pieters-Leeuw werden volgende politiekers verkozen: Jan Desmeth en Gust Crabbe (N-VA), Lucien Wauters en Hilde Van Impe (CD&V), Guy Jonville (Sp.a), Jean Cornand en Georgios Karamanis (Pf). In de politieraad hebben Sp.a en Open Vld een gedeeld mandaat. Guy Jonville zal dan opgevolgd worden door Kathleen Dherde.

%d bloggers liken dit: