vlaams-brabant-klimaatneutraal-logoVLAAMS-BRABANT: – Na de 56 Vlaams-Brabantse gemeenten engageren nu ook de organisaties uit het middenveld zich voor een klimaatneutrale provincie door het klimaatengagement te ondertekenen.

De komende jaren zetten we sterk in om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken’,zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Na de gemeenten engageren zich nu ook organisaties. Middenveldorganisaties zijn een essentiële partner bij het vergroten van het draagvlak voor een klimaatneutrale provincie. Ze werken immers op een dynamische manier van onderuit. En zijn daarom een meerwaarde in de strijd tegen de klimaatverandering’.
2014-03-25-klimaatneutraal_01
Deze organisaties zullen een rol spelen in het klimaatneutraal maken van Vlaams-Brabant:
ACW – ACV – Ons – Boerenbond – Mobiel 21 – Bond Beter Leefmilieu – Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei – Natuurpunt Pajottenland – Vzw Paddenbroek- Wonen en Werken – Groep Intro – Autopia – Archeduc – Dialoog – VELT – LETS Vlaanderen- Cvba Rivierstroom – Climaxi

Ze gaan samen op zoek naar concrete ideeën en samenwerkingsverbanden. Wonen en recht op energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en landbouw zijn daarbij prioritaire thema’s. De provincie zal hen hierbij jaarlijks met zo’n 500.000 euro ondersteunen via het nieuwe subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.

%d bloggers liken dit: