VLAAMS-BRABANT: – De uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant heeft vestigingen in Asse en Leuven. Hier kunt u als sociale of culturele vereniging gratis modern en kwalitatief materiaal ontlenen voor uw fuiven, quizzen, kampen, sportactiviteiten en zoveel meer.

Gedeputeerde Walter Zelderloo: “Er worden vooral DJ-sets, Pa-installaties, podium, tentoonstellingspanelen, walkie-talkies, verlichtingsarmaturen en fuifmateriaal ontleend.
De uitleendienst bediend een zeer grote doelgroep aan verenigingen die actief zijn in de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid. 
Naast het op peil houden van het aanbod gaan we in 2013 verschillende materialen aankopen die de veiligheid op evenementen kunnen verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld over veiligheidskits, noodverlichting, grote lichtkranten en communicatiemateriaal. ‘Vanaf dit jaar zijn de nieuwe geluidsnormen van toepassing, de uitleendienst zal haar bestaande aanbod aan geluidsregistratietoestellen en decibelmeters daarom ook verder uitbouwen’.

Adres uitleendienst: PIVO-Loods 104, Poverstraat 75 te Asse
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

%d