VLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek organiseert op Zondag 4 november 2012 een bezoek aan de Sint-Pieter-en Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht

Jan Quinart: “Graag nodigen wij u uit tot een geleid bezoek aan de Sint-Pieter en Sint-Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht. Aanleiding tot dit bezoek is de herdenking van het duizendjarig overlijden van de heilige Guido in 1012.

Guido was een éénvoudige boerenzoon die leefde aan het eind van de tiende eeuw. Hij wilde zijn leven wijden aan Christus, maar moest van zijn vader op de akker werken. Tot op een dag engeltjes hem te hulp schoten zodat hij tijd kon vrijmaken om te bidden. Guido werd koster in de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Laken en nog later koopman. Als handelaar leed hij schipbreuk op de Zenne. Hij zag dit als een teken en besloot zijn levenopnieuw aan God te wijden. Hij ondernam bedevaarten naar Jeruzalem en Rome en kwam zwaar ziek terug naar Anderlecht. Op 12 september 1012 overleed hij daar aan dysenterie (zware vorm van diarree).

Aanvankelijk raakte de man in de vergetelheid, tot er… een paard over zijn graf struikelde, het hoofd brak en op slag stierf. De eigenaar van het paard liet daarop een haag rond het graf aanplanten om meer onheil te voorkomen. Terwijl de haag om Guido’s graf werd geplant, dreven de twee mannen die de klus moesten klaren, de spot met de speciale behandeling die het graf van de nobele onbekende Guido te beurt viel. Dat hadden ze beter niet gedaan: een van hen bekocht dit ter plekke met de dood; de andere liet even later in zijn slaap het leven. Daarop werd Guido opgegraven en werden zijn resten in de crypte van de kerk geborgen.

Onder leiding van een deskundige gids maken we een rondleiding in de prachtige gotische kerk die opgetrokken werd van de 14de tot de 16de eeuw maar waarvan de romaanse crypte nog behoort tot de oudste van haar soort. Hier bevindt zich ook het graf van de H. Guido dat dateert uit de 11de – 12de eeuw. Eeuwenlang hebben pelgrims het graf van Sint-Guido bezocht. Men kroop onder het graf door om de bescherming van de H. Guido te bekomen…

Concreet :
Datum : zondag 4 november 2012
13.15 u Gemeenteplein Vlezenbeek (carpooling naar Anderlecht)
13.45 u Ingang Sint-Pieter en Sint-Guidokerk te Anderlecht (Dapperheidsplein)
Programma :
14.00 u Geleid bezoek aan de kerk
16.00 u Bezoek aan het begijnhof (museum)
Deelname : € 5/persoon leden – € 7 niet-leden (ter plaatse te betalen)
Inschrijving verplicht via e-mail : jan.quinart@telenet.be of tel. 02/569.17.52 ten laatste op 2/11/2012

%d bloggers liken dit: