SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kasteel Coloma had vandaag de voorstelling plaats van de Open Vld-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Evenals het programma waarmee ze naar de kiezer trekken.

.


Kandidaten Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw

1. Kathleen D’HERDE
2. Jos VAN CUTSEM
3. Alain CARREMANS
4. Hugo WAUTERS
5. Bruno VANDEVELDE
6. Paulette BORREMANS
7. Kris GEEROMS
8. Richard FRESON
9. Jeroen BETTENS
10. Pascal KNAEPEN
11. Habiba El BOUJADAINI
12. Thomas VAN RIET
13. Lotte DIERKENS
14. Kristel MICHIELS
15. Mathias LEVACQ
16. Danielle LAUKENS
17. Olivier HUYGENS
18. Lize-Marie ZWINGS
19. Mark VANLAETHEM
20. Martina EERLINGS
21. Kevin VINCKE
22. Gisele VANDERHASTEN
23. Gregory LISART
24. Nelly CEUTERICK
25. Viviane VERSTREPEN
26. Fabio D’OSTILIO
27. Louissette FEYTENS
28. Monica LITTLE
29. Nadia LAUS
30. Ignace BLONDEEL
31. Fons GEEROMS

verkiezingsprogramma Open-Vld
• Duidelijke visie op de toekomst van onze gemeente
• We kennen de problemen
• We willen ze verder aanpakken
• –> verschillende thema’s komen terug ineen uitgebreid verkiezingsprogramma

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw pleit voor

• Verder werken aan een financieel gezonde gemeente
• Degelijk onderhoud van het bestaande gemeentelijk patrimonium (gebouwen, wegennet, fietspaden,grachten en beken, rioleringsstelsel, begraafplaatsen)
• Bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum in Leeuw centrum ism. private partner
• Uitbreiding van kinderopvangplaatsen
• Meer maatregelen tegen alle vormen van overtredingen die de veiligheid in het gedrang brengen, meer Blauw op straat! –> want “Zonder veiligheid is er geen vrijheid!”
• verdere administratieve vereenvoudiging
• een maximale digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening
• maximale ondersteuning van verenigingen en wijkcomité’s

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw zegt niet alleen wat er moet gebeuren, maar wil het ook realiseren!

1 comment

Comments are closed.

%d