SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmorgen kondigde Fons Geeroms op een persconferentie aan dat het bestuur van Open VLD unaniem Kathleen D’Herde als lijsttrekker heeft aangeduid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Fons Geeroms werd met éénparigheid van stemmen voorgedragen als lijstduwer. Midden juni wordt de volledige lijst voorgesteld.
 
Fons Geeroms: ” Persoonlijk is dit voor mij een emotioneel moment. Ik heb vijf maal, de eerste keer in 1982, de liberale lijst getrokken. In 2000 konden we een sprong vooruit maken van drie naar zes zetels. We hebben toen voor het eerst de homogene CD&V-meerderheid kunnen breken in Sint-Pieters-Leeuw maar belanden ook toen weer in de oppositie omdat CD&V koos voor een kleinere partij. Het werden onze vruchtbaarste jaren qua oppositie voeren.
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezing ben ik samen met Kathleen D’herde schepen in de gemeente. Kathleen is de voorbije jaren steeds mijn rechterhand geweest waar ik steeds op kon rekenen.
Kathleen D’Herde en ikzelf waren het reeds geruime tijd roerend eens over deze opstelling van de lijst. Zij had de fijngevoeligheid om mij eerst te vragen of ik nog maar eens lijsttrekker wilde worden. Maar ik vond het nu de tijd om de fakkel door te geven aan een zeer bekwame vrouw. Ik ga de lijst nu trekken, wat ik met plezier ga doen om ten dienste te staan van de lijsttrekker en de inwoners van de gemeente.
Samen zullen we zorgen voor ervaring en een sterke blauwe lijst. Wij hebben een bestuursploeg die het optimaal evenwicht nastreeft tussen ervaren en nieuwe leden en dat moet uitmonden in een evenwichtige lijst. Ook zullen we enkele nieuwe jonge kandidaten begeleiden die zelf naar ons toe zijn gekomen om politiek mee te werken in onze gemeente. De namen zullen we in juni bekend maken omdat we de statuten van de partij respecteren. We zoeken wel nog enkele vrouwen voor op onze lijst.
Mijn ambitie blijft nog steeds dezelfde en als ik in oktober niet weggestemd wordt, zal ik op 1 januari 2013 paraat staan om er voluit voor te gaan voor de volgensd zes jaar. In onze partij is iedereen het er wel over eens dat als we in de bestuursmeerderheid komen dit de personen zullen zijn met het meeste stemmen op de lijst.”

Kathleen D’Herde: ” Onze lijst is een evenwichtige groep met vertegenwoordiging van alle groepen van de Leeuwse bevolking. Fons en ikzelf gaan als duo nog lang verder werken en laat ons hopen met ‘goodwill’ van de kiezer en met nog heel veel meer Open VLD mensen.
We zijn blij dat er reeds enkele zeer begaafde en onderlegde jongeren zelf naar Open VLD gekomen zijn.”

Fons Geeroms: ” Twee politieke groepen denken de nieuwe burgemeester in hun rangen te hebben. Ik zeg dat Kathleen D’Herde de ideale burgemeester voor Sint-Pieters-Leeuw zou zijn! Kathleen is gestart in het OCMW, daarna zat ze zes in de oppositie waar ze veel bijgeleerd heeft en nu zetelt ze reeds zes jaar in het college waar ze steeds meer en meer gewicht in de schaal legt. We zijn niet de grootste partij maar zeg nooit, nooit.”

Kathleen D’Herde: ” Ik heb resentelijk nog eens naar onze vorige campagne gekeken en Open VLD heeft daar veel van verwezenlijkt. Rekening houdend met de coalitie partijen.
Er kwamen nieuwe handelsverenigingen bij in Ruisbroek en Negenmanneke, de nieuwjaarsdrink die er nu is voor zelfstandigen en ondernemers opende heel wat nieuwe poorten om samen er economisch op voorruit te gaan.
Ook als schepen van jeugd mag ik zeggen dat we veel bereikt hebben. Vooral bijvoorbeeld wat betreft de buitenschoolse kinderopvang. Vroeger was dit een lege doos, enkel opvang geen activiteiten. Nu is er een coördinator en worden er activiteiten georganiseerd. De ouders ondervinden dit en zijn veel geruster dat hun kinderen in een leuke omgeving vertoeven waar activiteiten georganiseerd worden.”

%d bloggers liken dit: