RUISBROEK: – Het gemeentebestuur organiseert, in het kader van het integratiebeleid, een project i.v.m. huistaakbegeleiding voor lagereschoolkinderen.
Uit de bevraging i.f.v. de opstart van de buurtwerking in Ruisbroek, was gebleken dat er een grote vraag was naar dergelijke huiswerkbegeleiding. Niet alleen de ouders, maar ook de directies en de leerkrachten van de twee basisscholen in Ruisbroek, gaven aan dat de scholen niet tegemoet kunnen komen aan die grote nood.

Schepen van onderwijs, Fons Geeroms: “Daarom werd een proefproject opgestart van oktober tot december 2011 in samenwerking met het Globus Taalinstituut uit Halle. Dit Instituut staat in voor de huistaakbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 17 u. ( 1-ste en 2-de leerjaar ) en van 17 tot 18 u. ( 3-de tot en met 6-de leerjaar ) telkens voor maximum 16 leerlingen ( de helft uit de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec en de helft uit de Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer ).
Deze begeleiding wordt aangeboden aan de kinderen met een taal- en/of leerachterstand, die worden geselecteerd door de klastitularissen en de zorgleerkrachten van de scholen, in overleg met de ouders uiteraard.

Na een gunstige evaluatie besliste de gemeenteraad op 2 februari 2012, op voorstel van het
Schepencollege, dit project verder te zetten tot het einde van het schooljaar.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: