Gunther Coppens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Permededeling namens het bestuur van N-VA Sint Pieters Leeuw: Gunther Coppens en Luc Deconinck.

Uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op schriftelijke vragen blijkt dat in de 19 randgemeenten het percentage anderstalige leerlingen nu overal op meer dan 20% komt.

In de basisscholen van Sint Pieters Leeuw heeft 42.77% van de leerlingen als thuistaal een andere taal dan het Nederlands. In vergelijking met de omliggende gemeenten telt Sint Pieters Leeuw 20.2% meer anderstalige leerlingen. In het hele Pajottenland telt de gemeente daarmee het grootst aantal anderstaligen in het onderwijs. Uit cijfers blijkt dat de anderstalige leerlingen en hun ouders vooral in Sint-Pieters-Leeuw wonen en slechts voor een zeer klein deel uit Brussel komen.

De situatie is alarmerend. Ze dreigt de kwaliteit van ons onderwijs ernstig in het gedrang te brengen. Inzake de sociale en de latere professionele integratie van anderstaligen speelt de school een belangrijke rol. Gebrek aan kennis van het Nederlands leidt in de Vlaamse rand tot sociale ongelijkheid. Cijfers tonen immers aan dat in Sint Pieters Leeuw 70.7% van de werkzoekenden het Nederlands niet machtig is, terwijl kennis van het Nederlands voor praktisch alle jobs wordt vereist.. Sociale ongelijkheid wegwerken begint in de basisschool. Aandacht voor de taalvaardigheid is en blijft een cruciaal punt. Het is met andere woorden vijf voor twaalf.

Naast de gesprekken die op Vlaams niveau worden gevoerd in het kader van het nieuwe omkaderingssysteem is er op initiatief van de Vlaamse N-VA-fractie in de nieuwe aanmeldingsprocedure een afstandscriterium opgenomen zodat scholen beter kunnen reageren. N-VA roept daarom op om scholen in de Vlaamse rand nog meer ondersteuning te bieden om het hoofd te bieden aan deze moeilijke taalsituatie.

%d bloggers liken dit: