SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Regering keurde onlangs de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goed.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw is blij dat het gemeentebestuur naar de Raad van State stapt en deze beslissing van de Vlaamse Regering aanvecht (zie artikel 03/02/12) . N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal in dit dossier het gemeentebestuur ten volle steunen in haar verzet tegen het omzetten van agrarisch gebied in woongebied (gebied achter de Makro).

Jan Desmeth & Luc Deconinck: “Het gaat over woonblokken tot vijf verdiepingen. Voor ons zijn dit appartementsblokken. Er is geen enkele reden of noodzaak waarom Sint-Pieters-Leeuw landbouwgrond zou opofferen voor nieuw woongebied.
N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft via bezwaarschriften van verschillende bestuursleden vorig jaar bezwaar aangetekend bij Vlacoro (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Vlacora heeft dit bezwaar gegrond verklaard.
N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal dit dossier verder opvolgen en dezelfde houding aannemen als in andere gelijkaardige dossiers (bv. Dossier Wilderveld), waarin de leefbaarheid en het eigen karakter van de gemeente worden geschaad.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

1 comment

  1. De woorden:
    – Geert Bourgeois (N-VA): De afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) is een erg belangrijk project voor de Vlaamse Rand. Het VSGB moet immers het behoud waarborgen van de open ruimte, de verdere verstedelijking in de Vlaamse Rand tegengaan, (…). Waakzaamheid bij de toepassing van het “Groene Gordel”-principe en het opstellen van stedenbouwkundige voorschriften is geboden (Beleidsbrief Vlaamse Rand 2011-2012)
    – N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal in dit dossier het gemeentebestuur ten volle steunen in haar verzet tegen het omzetten van agrarisch gebied in woongebied (Persbericht 6/2/2012)

    De daden:
    – Op voorstel van minister Philippe Muyters (N-VA): Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van het VSGB (Vlaams strategisch gebied rond Brussel) en aansluitende open ruimtegebieden’ (Beslissingen van de Vlaamse Regering 16/12/2012)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: