SINT-PIETERS-LEEUW: – Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw verzamelde in 2011 een aantal fondsen om sociale projecten te ondersteunen. Donderdag kon deze dynamische serviceclub drie cheques schenken aan o.a. de VZW De Poel (4.000 euro), aan Ziekenzorg Sint-Pieters-Leeuw (1.000 euro) en aan de Ziekenhuisclowns (1.000 euro).

Wat is en doet FIFTY-ONE?
Fifty-One International is een internationale vereniging met een menslievend-filantropisch doel. Fifty-One staat voor een wereld van vrijheid, vriendschap en verdraagzaamheid. Een maatschappij waarin de achting voor de andere de enige garantie is voor onze onafhankelijkheid. Onze in 1966 in Waterloo opgerichte serviceclub is de eerste en enige serviceclub die ontstaan is op het Europese vasteland. Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Anderlecht.

Doelstellingen zijn:
het bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid;
bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen;
de gemeenschap dienen door initiatieven te bevorderen en te steunen.
Basis van de Fifty-One zijn de clubs, verenigd in districten, die onder de verantwoordelijkheid staan van een gouverneur. De clubs zijn de belangrijkste bouwstenen van de beweging en hun activiteiten hebben een weerslag op het geheel. De club functioneert onder de leiding van een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een protocolchef. De leden van de club komen tweemaal per maand bijeen voor een diner waarbij de activiteiten worden besproken en vaak een voordracht wordt gehouden door een van de leden of door een gastspreker.

Om de onderlinge contacten zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, rekruteert de beweging haar leden binnen bepaalde beroepsgroepen, om aldus de banden tussen verschillende beroepen en disciplines te bevorderen. Om voldoende diversiteit te garanderen worden per club slechts twee leden van eenzelfde classificatie toegelaten.

Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw
De plaatselijke club – Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw – werd opgericht in 2002. Paul Paridaens- onze eerste en tot eind verleden jaar – onze enige voorzitter liet de club onder zijn charismatische leiding uitgroeien tot wat ze nu geworden is. Een echte groep van veertien vrienden die zich, tezamen met hun echtgenotes, inzetten voor het verlenen van ‘diensten aan de gemeenschap’. Jaarlijks organiseren wij een succesvol kaasbuffet, nemen wij deel met een stand aan de jaarmarkt en verkopen wij champagne. De gerealiseerde winsten worden integraal uitgekeerd aan goede doelen. Zo ondersteunen wij elk jaar opnieuw de VZW De Poel. Ook individuele projecten komen aan de bak: een sportproject in Nepal, Rainbow4Kids in Kenia (een onderwijsproject). Dit jaar is er naast de traditionele cheque voor De Poel, ook financiële steun voor Ziekenzorg Sint-Pieters-Leeuw en De Ziekenhuisclowns.

Eind verleden jaar kozen de leden een nieuw bestuur. De ploeg bestaat uit: Albert Speeckaert (voorzitter), Luc Vanruysevelt (ondervoorzitter), Roland Demol (secretaris), Luc Antonsen (penningmeester) en William Moons (protocolchef).

Op het programma staan de volgende aandachtspunten:
het erkennen van de club door de Leeuwse cultuurraad;
het uitbouwen van de naambekendheid binnen de Leeuwse gemeenschap;
het uitbreiden van het ledenaantal;
het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Daarnaast wil het nieuwe bestuur ook verder gaan met de al bestaande en succesvolle initiatieven. Met andere woorden het begrip ‘dienst aan de gemeenschap’ zal onder dit bestuur ook geen loos begrip blijven.

meer info: www.fiftyonecoloma.be

%d bloggers liken dit: