VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Politieschool van de provincie Vlaams-Brabant en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw ondertekenden in het PIVO te Asse een samenwerkingsakkoord. Deze overeenkomst is de start van een stuctureel partnership voor een wisselwerking tussen terreinervaring en kennis.

Onze politieopleiding in het PIVO is volledig afgestemd op de behoeften van het terrein. Want opleiding en vakmanschap zijn in politiewerk onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen politiemensen vormen die aansluiting vinden bij de realiteit van het dagelijkse leven in een korps. Om de wisselwerking tussen school en terrein optimaal te houden is een goede samenwerking noodzakelijk“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor het PIVO.

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw en de politieschool van Vlaams-Brabant werken al samen. Zo zijn er politiemensen uit de zone die lesgeven aan de aspiranten en de politieschool leert patrouilleren in de zone. Sommige aspiranten lopen er ook stage.

Met het nieuwe partnership willen we nog meer en structureler samenwerken en vernieuwing, die in de school aanwezig is, laten doorstromen naar de zone en omgekeerd. Dat gebeurt concreet via uitwisseling van ‘goede praktijken’. Zo kunnen bijvoorbeeld de criminaliteitscijfers, die de politie verzameld, geanalyseerd worden op de school. Op basis van deze kennis kunnen dan de politionele taken op het terrein aangepast worden door bijvoorbeeld de patrouilles ter preventie van inbraak te wijzigen“, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

%d bloggers liken dit: