VLEZENBEEK: – Op vrijdag 26 februari om 20.30 u organiseert Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw in het O.C. Merselborre een unieke lezing over Vlezenbeek in oude (kadasterkaarten). Spreker is niemand minder dan Dr. Historicus Jaak Ockeley uit Asse. Aan de hand van deze oude kaarten zal een sluier worden gelicht over de geschiedenis van Vlezenbeek…

Oude kaarten hebben iets aantrekkelijks, soms zijn ze mooi, maar ook visualiseren zij het landschap waarin het leven van onze voorouders zich afspeelde. Aan de hand van kadasterkaarten is het overigens mogelijk om de territoriale evolutie van een dorp te reconstrueren.

Jaak Ockeley is doctor in de letteren en de wijsbegeerte – groep geschiedenis. Hij stond vroeger in het onderwijs als lector geschiedenis en heeft zijn onderwijsopdracht beëindigd als departementshoofd in de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool te Brussel.

Momenteel is hij nog verbonden als deeltijds wetenschappelijk medewerker aan het Algemeen Rijksarchief waar hij zich bezighoudt met de inventarisatie van het gemeentearchief van Asse en met de uitgave van de Kaarten van de abdij Ninove.

Buiten deze beroepsactiviteiten zit Jaak reeds vele jaren verankerd in het Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant (uitgave : Eigen Schoon en De Brabander) en is hij er trouwens voorzitter van, net als van de Heemkring Ascania en de Provinciale Commissie Cultureel Erfgoed van Vlaams Brabant.

Jaak schreef reeds enkele honderden bijdragen over Brabantse geschiedenis, het kloosterwezen en de plaatselijke geschiedenis (Asse en onmiddellijke omgeving).

Onze spreker zal zijn uiteenzetting toespitsen op Vlezenbeek en omliggende gemeenten. Voor liefhebbers van het eigen schoon : een avond om niet te missen !!

Organisatie : Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw
Deelname in de onkosten : € 5 (leden van de vzw DE VREDE) – € 6 (niet-leden)
Info : Jan Quinart – Tel. 02/569.17.52 – jan.quinart@telenet.be

Share

%d bloggers liken dit: